Comisia europeană a lansat consultări, cu toate părţile interesate din ţările membre ale UE, pentru a avea opinia acestora asupra unei noi politici referitoare la accesul pe pieţele publice ale Uniunii Europene, astfel cum se prevede în Actul asupra pieţei unice, din aprilie 2011.

În acest scop, la 7 iunie a fost pus în circulaţie un chestionar la care răspunsurile sunt aşteptate până pe 2 august a.c. Răspunsurile la chestionar vor fi avute în vedere la elaborarea, mai târziu în cursul acestui an, a unei legislaţii specifice în acest domeniu. Obiectivul urmărit constă în îmbunătăţirea condiţiilor de negociere a accesului pe pieţele publice a altor parteneri comerciali, de natură să permită extinderea debuşeelor pentru întreprinderile din UE, astfel cum prevede noua strategie comunitară „Comerţ, creştere şi afaceri mondiale” care a fost prezentată în noiembrie 2010.

Legislaţia urmăreşte să definească în mod clar modalităţile de acces ale furnizorilor, stabiliţi în afara UE, la pieţele publice ale Uniunii, care reprezintă un volum de circa 1.800 miliarde euro, oferind totodată o mai mare siguranţă din punct de vedere juridic, atât pentru entităţile publice din Uniunea europeană în căutare de bunuri şi servicii, cât şi potenţialilor furnizori de pe pieţele internaţionale.

Reglementarea în materie de pieţe publice defineşte modul în care autorităţile publice pot cheltui banii publici atunci când achiziţionează bunuri, lucrări sau servicii de pe piaţa liberă. Stabilirea de reguli stricte în acest domeniu face, pe de o parte, ca autorităţile publice să nu poată favoriza un anumit operator economic şi, pe de altă parte, garantează un climat de concurenţă corectă între actorii de pe piaţă – totul în scopul de a ajuta autorităţile publice să cheltuiască banul public cât mai eficient cu putinţă.

După cum se precizează în Comunicatul de presă, contrar orientărilor Uniunii Europene, care favorizează deschideri sporite, numeroase ţări terţe ezită să-şi deschidă (mai mult) propriile pieţe pentru concurenţa internaţională; unii parteneri comerciali au introdus chiar măsuri protecţioniste, în defavoarea firmelor din Uniunea europeană.

În acest context, Comisa îşi propune ca, prin analizele de impact, să stabilească condiţii echilibrate, coerente şi eficiente privind accesul pe pieţele comunitare de achiziţii publice pentru bunuri, servicii şi firme străine.

Răspunsurile la chestionare vor da imaginea impactului în situaţia actuală în ce priveşte achiziţiile publice şi ţările terţe, precum şi referitor la posibilele implicaţii asupra legislaţiei europene.

Sursa: DG Piata interna şi servicii DG Trade – Unit DGA2.E.2 „Public Procurement and Intellectual Property”

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here