Comisia Europeană lansează o consultare publică, prin rezultatele aşteptate urmând să fie aplicate măsuri pentru protejarea întreprinderilor din UE împotriva înşelăciunilor și practicilor frauduloase.

Micile întreprinderi din Europa au de suferit de pe urma comercianţilor necinstiţi care recurg la practici frauduloase, cum ar fi publicitatea înșelătoare. Fraudatorii se ascund în spatele frontierelor naționale și exploatează vulnerabilitatea întreprinderilor, în special a celor mici, atunci când desfăşoară activităţi în alte ţări din Uniunea Europeană. Pot, de asemenea, cădea victime profesioniști, cum ar fi medici sau avocați, precum și organizații ale societății civile. Pentru a le asigura acestora o protecţie mai bună, Comisia Europeană lansează o consultare publică cu scopul de a colecta, de la întreprinderi și de la alți păgubiți, mai multe informații cu privire la natura și anvergura practicilor frauduloase, inclusiv ale înșelăciunilor online. După consultare, Comisia va analiza care sunt cele mai bune modalități de a pune capăt exploatării de către comercianții necinstiți a lacunelor normative și de a garanta protejarea eficace a comercianților care respectă legea.

„Întreprinderile mici reprezintă coloana vertebrală a economiei europene și nu își permit să piardă bani din cauza escrocilor”, a spus vicepreședintele Reding, comisarul UE pentru justiție. „Avem nevoie de norme solide și eficace la scară europeană pentru a lupta împotriva practicilor frauduloase și pentru a ne asigura că autorii acestor fraude nu se pot ascunde în spatele granițelor naționale.”

Zilnic, întreprinderi stabilite pe teritoriul Uniunii Europene, profesioniști și organizații ale societății civile cad victime practicilor frauduloase. Între acestea se numără omiterea unor informații importante sau furnizarea unor informații false sau înșelătoare cu privire la ofertă, în special sub formă de publicitate înșelătoare, ajungându-se până la recurgerea la hărțuire, constrângere sau influență nelegitimă.

Cele 23 de milioane de întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) din Uniunea Europeană reprezintă 99 % din întreprinderile din UE și sunt deosebit de vulnerabile la înșelăciune. Cu toate acestea, uneori chiar și întreprinderi mari din UE cad victimă unor sisteme frauduloase.

Unul din sistemele utilizate frecvent este acela al societăților editoare de anuare profesionale înșelătoare. Aceste societăți trimit formulare întreprinderilor solicitându-le să își actualizeze coordonatele, aparent în mod gratuit. Însă, odată ce victimele sunt de acord, li se spune că au semnat un contract și li se facturează anual o sumă importantă. Un studiu efectuat de Parlamentul European în 2008 a documentat 13 000 de plângeri numai la capitolul înșelăciunilor legate de anuarele profesionale, iar acestea sunt, probabil, doar vârful aisbergului. Studiul a constatat că, în mod obișnuit, întreprinderilor li se cerea să plătească 1 000 de euro.

Adesea, întreprinderile nici nu declară practicile frauduloase cărora le cad victime, fie pentru că nu au timp, fie pentru că nu știu pe cine să contacteze.

În cadrul consultării publice organizate de Comisie se vor colecta informații de la persoane fizice, întreprinderi și organizații ale societății civile. În urma consultării, Comisia va prezenta, în prima jumătate a anului 2012, opțiuni privind acțiunile pe care le poate întreprinde Uniunea Europeană pe viitor, între care se pot număra și modificări legislative.

Părțile interesate își pot transmite punctele de vedere la următoarea adresă:

Consultarea publică este deschisă până la 16 decembrie 2011.

Context

Legislația UE cu privire la publicitatea înșelătoare și comparativă (Directiva 2006/114/CE din 12 decembrie 2006) stabilește un standard juridic minim pentru publicitatea înșelătoare în UE. Aceasta protejează comercianții împotriva publicității înșelătoare care îi vizează. De asemenea, directiva asigură faptul că publicitatea comparativă se referă la lucruri comparabile, că nu denigrează mărcile comerciale ale altor întreprinderi și că nu creează confuzie în rândul comercianților. Cu toate acestea, în vreme ce legislația actuală a Uniunii Europene protejează consumatorii împotriva tuturor formelor de practici comerciale frauduloase (Directiva 2005/29/CE din 11 mai 2005), acest lucru nu este valabil și în cazul comercianților.

Pentru a consolida protecția comercianților și pentru a îmbunătăți cooperarea transfrontalieră dintre instituțiile naționale responsabile cu aplicarea legii, Comisia intenționează să publice o comunicare în prima jumătate a anului 2012. Aceasta va oferi o privire de ansamblu asupra modului în care legislația UE privind publicitatea înșelătoare și comparativă este pusă în aplicare în statele membre, va identifica aspectele problematice și va explora opțiunile privind o posibilă revizuire a acestei legislații.

De asemenea, în numeroase ocazii, Parlamentul European a subliniat importanța acestui subiect. Problema societăților editoare de anuare profesionale înșelătoare, în special, a constituit subiectul a două rezoluții importante ale Parlamentului European, în 2008 și, mai recent, la 9 iunie 2011.

Pentru informații suplimentare

Legislația UE cu privire la publicitatea înșelătoare și comparativă

Sursa: Europe press release

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here