Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali a aprobat noul Regulament de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, prin Hotărârea nr.6/2012, publicată în Monitorul oficial nr.189 din 22 martie a.c., dată de la care reglementarea a intrat în vigoare. De la aceeaşi dată se abrogă Regulamentul din 2007 al Camerei.

Camera Consultanţilor Fiscali, persoană juridică autonomă, de drept privat, este autoritatea competentă care organizează, coordonează şi autorizează activitatea de consultanţă fiscală în România, asigură accesul la profesia de consultant fiscal şi apără interesele legitime ale membrilor săi, potrivit legii şi cu respectarea prevederilor din Regulament.

Pot avea calitatea de membru al Camerei:

● persoanele fizice care au dobândit prin examen calitatea de consultant fiscal, în condiţiile ordonanţei şi ale Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal, şi care s-au înregistrat în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor comerciale de consultanţă fiscală;

● societăţile comerciale care au obţinut autorizaţia de funcţionare şi care s-au înregistrat în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor comerciale de consultanţă fiscală;

● consultanţii fiscali care au obţinut calificarea profesională în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European, care îşi exercită profesia pe teritoriul României, în condiţiile ordonanţei şi ale prezentului regulament.

Pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal, persoanele fizice trebuie să îndeplinească cumulativ o serie de condiţii, astfel:

– să fie licenţiaţi ai unei facultăţi cu profil economic;

– să aibă o experienţă de minimum 5 ani după obţinerea licenţei în una dintre următoarele activităţi: elaborarea, avizarea, aprobarea sau aplicarea legislaţiei fiscale; servicii de administrare a legislaţiei fiscale; elaborarea sau aplicarea reglementărilor contabile; activitate financiar-contabilă; să nu aibă antecedente penale; să aibă capacitate deplină de exerciţiu; să promoveze examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal.

Membrii Camerei pot fi:

– persoane fizice care au calitatea de consultant fiscal ca urmare a promovării unui examen şi sunt înregistrate la Cameră, din punctul de vedere al dreptului de exercitare a profesiei, ca active sau inactive;

– persoane juridice care desfăşoară activitatea de consultanţă fiscală şi sunt autorizate de Cameră.

Sunt făcute precizările necesare privind:

– regimul consultanţilor inactivi, respectiv cei care desfăşoară orice activitate incompatibilă conform Regulamentului şi legilor speciale, precum şi modalităţile de trecere dintruna din categorii în cealaltă;

– înregistrarea în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor comerciale de consultanţă fiscală, pentru persoanele fizice care au promovat examenul de pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal;

– autorizarea, din partea Camerei, pentru persoana provenită dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European care doreşte să desfăşoare activitatea de consultant fiscal în România;

– dreptul consultanţilor fiscali de a se asocia în societăţi comerciale care au în obiectul de activitate consultanţa fiscală, regimul acestor entităţi şi procedura în vederea asocierii;

– drepturile şi obligaţiile membrilor Camerei;

– Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor comerciale de consultanţă fiscală şi înscrierea membrilor Camerei în Registru;

– atribuţiile Camerei;

– veniturile şi cheltuielile Camerei;

– abateri şi sancţiuni.

De la data publicării în Monitorul Oficial a acestui Regulament, membrii Camerei care au statutul de membri activi şi nu vor desfăşura activitate de consultanţă fiscală pe o perioadă de minimum un an pot solicita în scris trecerea la statutul de membru inactiv.

*

Temeiul legal pentru emiterea hotărârii de aprobare a Regulamentului îl constituie Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here