ACTUALIZARE (15 mai): Rezultatele contestaţiilor la selecţia dosarelor sunt accesibile AICI (PDF) (plus o erată la rezultate AICI (PDF)).
__________

Înscrierile la al patrulea concurs pentru inspectori antifraudă s-au făcut până pe 30 aprilie, iar pe 9 mai au fost afişate rezultatele selecţiei dosarelor.

Acestea sunt accesibile AICI (PDF) (plus o erată la rezultate AICI(PDF)).
Candidaţii nemulţumiţi pot formula contestaţii pe 12 şi 13 mai, în intervalul 8:30 – 17:00, după cum urmează:
la Registratura generală a Fiscului (str. Apolodor nr. 17, Bucureşti);
prin fax, la 021/ 319 96 92;
prin e-mail, la resurseumane.anaf@mfinante.ro.
De această dată, Fiscul pune la bătaie 344 de posturi – listele sunt accesibile AICI şi AICI (PDF).
Concursul constă în trei etape:
• selecţia dosarelor de înscriere;
• proba scrisă (teste-grilă / 17 mai 2014);
• interviul.
Bibliografia de concurs este disponibilă AICI (PDF).
Notă: Rezultatele finale ale concursurilor precedente pot fi găsite aici (19 octombrie 2013), aici (1 martie 2014) şi aici (29 martie 2014).

PROBA SCRISĂ

Proba scrisă va consta în rezolvarea unor teste-grilă şi va avea loc pe 17 mai 2014.
Această probă are drept scop testarea cunoştinţelor teoretice necesare ocupării funcţiei publice pentru care se organizează concursul.
Comisia de concurs va stabili durata probei în funcţie de gradul de dificultate şi complexitate al subiectelor. Aceasta nu va putea depăşi trei ore.
După afişarea rezultatelor, candidaţii nemulţumiţi vor avea două zile lucrătoare la dispoziţie pentru a formula contestaţii.

Atenţie! La fiecare etapă se pot prezenta doar candidaţii admişi în etapa precedentă.

INTERVIUL

Interviurile vor fi susţinute în faţa membrilor comisiilor de examinare şi evaluare. La acestea vor participa doar candidaţii declaraţi admişi la proba scrisă.
Scopul interviului este testarea abilităţilor impuse de funcţie, a aptitudinilor şi cunoştinţelor profesionale ale candidaţilor.
Interviurile se vor susţine într-un termen de două zile lucrătoare de la soluţionarea contestaţiilor la proba scrisă.

REZULTATELE FINALE

Rezultatele finale ale concursului vor fi afişate în termen de maximum trei zile lucrătoare de la comunicarea rezultatelor din etapa interviului.
Pentru a fi declarat admis, un candidat trebuie să treacă cu succes de proba scrisă şi de interviu şi să aibă cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post.
Propunerile de numire a candidaţilor declaraţi admişi la concurs vor fi înaintate de preşedintele comisiei de concurs preşedintelui Agenţiei (în cel mult trei zile lucrătoare de la afişarea rezulatelor finale).
Apoi, în cel mult 15 zile calendaristice de la data primirii propunerilor de numire, candidaţii admişi vor fi numiţi în funcţiile publice pentru care au candidat.
» Regulamentul de desfăşurare a concursului/examenului pentru ocuparea funcţiei publice specifice de inspector antifraudă în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) este accesibil integral AICI.
Sursa: ANAF | Foto: FreeImages.com

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here