I. Înregistrările contabile ce privesc drepturile de personal (salariilor) sunt:

 • Înregistrarea operaţiunii contabile privind salariile şi alte drepturi cuvenite personalului, conform statului de salarii (641=421).
 • Înregistrarea operaţiunii contabile privind reţineri din salarii reprezentând avansuri acordate personalului, sume opozabile salariaţilor datorate terţilor, contribuţia pentru asigurări sociale, contribuţia pentru ajutorul de şomaj, garanţii, impozitul pe salarii, precum şi alte reţineri datorate, conform statului de salarii (421=425, 427, 431, 437, 428, 444);
 • Înregistrarea operaţiunii contabile privind valoarea la preţ de înregistrare a produselor acordate salariaţilor ca plată în natură, potrivit legii (421=345);
 • Înregistrarea operaţiunii contabile privind drepturi de personal neridicate (421=426);
 • Înregistrarea operaţiunii contabile privind salariile nete achitate personalului (421=512, 531).
II. Verificarea înregistrărilor contabile ce privesc drepturile de personal (salariilor) are în vedere:

Exhaustivitatea

 

 • toate sumele plătite sunt contabilizate
 • toate documentele justificative sunt contabilizate

Realitatea

 • recunoaşterea/derecunoaşterea decontărilor cu personalul pentru drepturile salariale cuvenite acestuia în bani sau în natură, inclusiv a sporurilor, adaosurilor, premiilor din fondul de salarii etc  este corect înregistrată

Evaluarea corectă

 • recunoaşterea şi derecunoaşterea decontărilor cu personalul pentru drepturile salariale cuvenite acestuia în bani sau în natură, inclusiv a sporurilor, adaosurilor, premiilor din fondul de salarii etc sunt operaţiuni corect evaluate

Perioada corectă

 

 • recunoaşterea şi derecunoaşterea decontărilor cu personalul pentru drepturile salariale cuvenite acestuia în bani sau în natură, inclusiv a sporurilor, adaosurilor, premiilor din fondul de salarii etc sunt înregistrate în perioada corespunzătoare prestaţiei reale a operaţiunii

Imputarea (înregistrarea) corectă

 • recunoaşterea şi derecunoaşterea decontărilor cu personalul pentru drepturile salariale cuvenite acestuia în bani sau în natură, inclusiv a sporurilor, adaosurilor, premiilor din fondul de salarii etc s-au înregistrat în conturile corespunzătoare
 • recunoaşterea şi derecunoaşterea decontărilor cu personalul pentru drepturile salariale cuvenite acestuia în bani sau în natură, inclusiv a sporurilor, adaosurilor, premiilor din fondul de salarii etc în contabilitate sunt justificate şi autorizate
 • jurnalele sunt corect totalizate şi centralizate
Baza legală:

Notă: Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate gratuit în Lege5 Online. Atenţie: Actele normative sunt disponibile gratuit în forma publicată în Monitorul Oficial. Doar abonaţii Lege5 au acces la forma consolidată a acestora.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here