De dată recentă, mai precis în Monitorul Oficial, Partea I nr. 8/08.01.2020 a fost publicată Legea nr. 7/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții și pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții (denumită în continuare Legea nr. 7/2020 ), lege ce este în vigoare de la 11.01.2020.

Așa cum îî spune și denumirea, Legea nr. 7/2020 a adus o serie de modificări în cadrul  Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, dar și în cadrul Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, iar printre modificări se regăsesc și unele referitoare la certificatul de atestare/adeverința privind edificarea construcției în cazul în care execuția lucrărilor s-a realizat fără autorizație de construire.

Ce este autorizația de construire?

Potrivit art. 7 alin. 1 din  Legea nr. 50/1991, astfel cum acesta a fost modificat prin Legea nr. 7/2020,  autorizația de construire se emite pentru executarea lucrărilor de bază și a celor aferente organizării executării lucrărilor, în cel mult 30 de zile de la data depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții, care cuprinde, în copie, următoarele documente:

a) certificatul de urbanism;

b) dovada, în copie conformă cu originalul, a titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții și, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel;

c) documentația tehnică – D.T.;

c indice 1) documentația tehnică – D.T. și pentru acordul/autorizația administratorului drumului executat pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitară existentă în zonă;

d) avizele și acordurile stabilite prin certificatul de urbanism, punctul de vedere al autorității competente pentru protecția mediului și, după caz, actul administrativ al acesteia;

d indice 1) pentru proiectele de infrastructură transeuropeană de transport, avizele/și acordurile stabilite prin certificatul de urbanism, punctul de vedere al autorității competente pentru protecția mediului și, după caz, actul administrativ al acestuia, avizele/acordurile de principiu sau, după caz, avizele de amplasament favorabile condiționate pentru relocarea sistemelor/rețelelor de transport și de distribuție a energiei electrice, gazelor naturale și a țițeiului, precum și a altor rețele de utilități situate pe coridorul de expropriere;

f) dovada privind achitarea taxelor aferente certificatului de urbanism și a autorizației de construire. Pentru construirea unei locuințe unifamiliale poate fi scutită de taxe, prin hotărâre de consiliu, persoana care nu deține singură ori împreună cu soțul/soția o locuință, în baza certificatului fiscal emis de autoritatea competentă.

Ce solicită legiuitorul în cazul în care execuția construcției s-a realizat fără autorizație de construire?

Potrivit modificărilor operate prin Legea nr. 7/2020, legiuitorul arată în primul rând că, dreptul de proprietate asupra construcțiilor se înscrie în cartea funciară în baza unui certificat de atestare, care să confirme că edificarea construcțiilor s-a efectuat conform autorizației de construire și că există proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, sau, după caz, a unei adeverințe/unui certificat de atestare a edificării construcției.

În cazul construcțiilor pentru care execuția lucrărilor s-a realizat fără autorizație de construire, iar împlinirea termenului de prescripție prevăzut la art. 31 din Legea nr. 50/1991[1] nu mai permite aplicarea sancțiunilor, certificatul de atestare/adeverința privind edificarea construcției va fi emis/emisă în baza unei expertize tehnice cu privire la respectarea cerințelor fundamentale aplicabile privind calitatea în construcții, inclusiv cu încadrarea în reglementările de urbanism aprobate, care să confirme situația actuală a construcțiilor și respectarea dispozițiilor în materie și a unei documentații cadastrale. În situația în care în expertiza tehnică se constată neîndeplinirea tuturor cerințelor fundamentale și a celor relative la încadrarea în reglementările de urbanism, nu se eliberează certificatul de atestare/adeverința privind edificarea construcției ( art. 37 alin. 6 din Legea nr. 50/ 1991)[2]


[1] Art. 31 din Legea nr. 50/1991: Dreptul de a constata contravențiile și de a aplica amenzile prevăzute la art. 26 se prescrie în termen de 3 ani de la data săvârșirii faptei.

[2] Inainte de modificările operate prin Legea nr. 7/2020,  art. 37 alin. 6 din Legea nr. 50/ 1991 avea următoarea formă: Dreptul de proprietate asupra construcțiilor se înscrie în cartea funciară în baza unui certificat de atestare, care să confirme că edificarea construcțiilor s-a efectuat conform autorizației de construire și că există proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, sau, după caz, a unui certificat de atestare a edificării construcției, eliberate de autoritatea administrației publice locale competentă, care să confirme situația juridică actuală a construcțiilor și respectarea dispozițiilor în materie și a unei documentații.

 

Ai nevoie de Legea nr. 7/2020 ? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

 

 

2 COMENTARII

  1. Va rog sa imi spuneti la ce cerinte fundamentale trebuie verificata o casa de locuit, adica daca este o regmenentare care prevede o clasificare.
    Va multumesc anticipat.

  2. Buna ziua, va rog sa ma ajutati cu o informatie referitoare la intrarea in legalitate a unei constructii de lemn efectuata in regie proprie fara autorizatie de constructie sau alte acte, detin doar actele terenului si cadastru acestuia, iar constructia este facuta in 2018 ianuarie, deci, termenul de 3 ani este depasit. As dori sa intru in legalitate cu aceasta cabana prin legea 7/2020, cu ajutorul unui expert tehnic. Nu cunosc pasii ce trebuiesc urmati si as fi profund recunoscator daca as primi ceva lamuriri din partea dvs, cu stima si profund respect.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here