Prin Decizia nr. 238/2016 (decizie publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 418/2016), Curtea Constituţională a României (CCR) a respins, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Dimitrie Crăciun în Dosarul nr. 694/59/2015 al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Secţia penală şi a constatat că dispoziţiile art. 84 şi art. 85 alin. (2) lit. g) din Codul penal sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.  

Care a fost obiectul excepţiei de neconstituţionalitate analizate de CCR ?

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate l-au constituit dispoziţiile art. 84 cu denumirea marginală „Termenul de supraveghere” şi art. 85 alin. (2) lit. g) cu denumirea marginală „Măsurile de supraveghere şi obligaţiile”, ambele din Codul penal, care au următorul conţinut:

  • art. 84 din Codul penal:(1) Termenul de supraveghere este de 2 ani şi se calculează de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei.

(2) Pe durata termenului de supraveghere, persoana faţă de care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei trebuie să respecte măsurile de supraveghere şi să execute obligaţiile ce îi revin, în condiţiile stabilite de instanţă.”;

  • art. 85 alin. (2) lit. g) din Codul penal:„(2) Instanţa poate impune persoanei faţă de care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei să execute una sau mai multe dintre următoarele obligaţii:[…]g) să nu conducă anumite vehicule stabilite de instanţă„. 

Cum s-a ajuns la sesizarea CCR cu excepţia de neconstituţionalitate mai sus amintită?

Prin Încheierea din 23.09.2015, pronunţată în Dosarul nr. 694/59/2015, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia penală a sesizat CCR cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 84 şi art. 85 alin. (2) lit. g) din Codul penal, excepţie ridicată de Dimitrie Crăciun într-o cauză având ca obiect soluţionarea unui apel formulat împotriva sentinţei penale prin care a fost admis acordul de recunoaştere a vinovăţiei.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia penală a opinat că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, deoarece ingerinţa generată de măsura dispusă faţă de inculpat, constând în obligaţia ca pe durata termenului de supraveghere să nu conducă nicio categorie de autovehicule, nu vizează un drept fundamental. 

Care au fost criticile formulate de către autorul excepţiei de neconstituţionalitate ?

În esență, autorul excepţiei de neconstituţionalitate a susţinut că dispoziţiile legale criticate încalcă prevederile constituţionale ale art. 53 referitor la “Restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi”.

Astfel, în motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul a susţinut că prevederile legale menţionate sunt neconstituţionale în măsura în care se interpretează că exerciţiul dreptului de a conduce autovehicule poate fi restrâns pe durata termenului de supraveghere de 2 ani, care curge de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei, dacă anterior, pe durata efectuării urmăririi penale şi a administrării procedurii judiciare, exerciţiul dreptului de a conduce autovehicule a fost deja restrâns, iar această perioadă de timp nu se deduce din durata termenului de supraveghere.

Care au fost motivele pentru care CCR a decis că excepţia de neconstituţionalitate respectivă este neîntemeiată?

Din analiza exigenţelor art. 53 din Legea fundamentală, rezultă că una dintre condiţiile care trebuie îndeplinite pentru a fi valabilă restrângerea exerciţiului unor drepturi sau libertăţi constă în domeniul de aplicare, respectiv acesta să vizeze doar drepturi fundamentale şi nu orice drepturi subiective de natură legală sau convenţională. Or, câtă vreme dreptul de a conduce autovehicule nu este un drept fundamental, atunci prevederile art. 53 din Constituţie nu sunt aplicabile cauzei. 

Ce efecte produce Decizia Curţii Constituţionale ce a fost deja publicată în Monitorul Oficial al României?

Decizia este definitivă și general obligatorie și se comunică instanței care a sesizat Curtea Constituțională, respectiv Înaltei Curți de Casație și Justiție – Secția penală.

Ai nevoie de Codul penal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here