În sesiunea din 20-21 iunie a.c., Consiliul EPSCO a ajuns la un acord cu privire la proiectul de directivă privind portabilitatea pensiilor ocupaţionale, având la bază propunerea Comisiei Europene din anul 2005.
Comisarul Lazlo Andor a apreciat acordul Consiliului ca fiind un pas înainte pentru susţinerea libertăţii de mişcare în interiorul UE fără ca cetăţenii să-şi piardă drepturile la pensie ocupaţională, fiind importantă atât la nivelul individual al cetăţenilor, dar şi în ansamblul economiei europene, sperând de asemenea ca şi Parlamentul să susţină urgentarea adoptării proiectului de directivă.
Primele dezbateri în Consiliul de miniştri au avut loc în timpul Preşedinţiei UE a Germaniei în 2007, moment în care România a susţinut cu rezerve poziţia Comisiei. Susţinerea s-a datorat în primul rând numărului mare de cetăţeni români de vârstă activă care lucrează în alte state membre, unde contribuie la fondurile de pensii private, iar prin utilizarea mecanismului de portabilitate aceştia vor putea să-şi transfere aceşti bani printr-un sistem cu mult simplificat decât în prezent.
Pentru România este importantă identificarea în cadrul legislaţiei naţionale a sistemului pensiilor private aplicabil, având în vedere definirea dată în preambul că „directiva ar trebui să se aplice tuturor regimurilor de pensie suplimentară, care asigură beneficii suplimentare lucrătorilor, cum ar fi contractele de asigurare de grup sau schemele de repartiţie convenite de către una sau mai multe ramuri sau sectoare, regimuri finanţate prin capitalizare sau promisiuni de pensii sprijinite prin înscrierea unor provizioane, sau orice alt aranjament, colectiv sau similar”,  „în cazul regimurilor de pensie suplimentară condiţionate de existenţa unui raport de muncă, bazate pe atingerea vârstei de pensionare sau pe îndeplinirea altor cerinţe, în conformitate cu dispoziţiile regimului respectiv sau cu legislaţia naţională. Prezenta directivă nu se aplică regimurilor de pensie individuală, altele decât cele încheiate în baza unui raport de muncă. Prezenta directivă nu se aplică nici pensiilor de invaliditate şi de urmaş”.
Principalele beneficii ale sistemului portabilităţii constau în reducerea costurilor administrative atât pentru instituţiile implicate în activitati de productie şi distribuţie trans-frontalieră, prin crearea unor fonduri pan-europene de pensii, cât şi pentru creşterea veniturilor provenite din contribuţiile de pensii, ca urmare a concurenţei şi  a diversificării planurilor de pensii oferite. Astfel, la împlinirea vârstei legale de pensionare din statul în care s-a avut ultimul loc de muncă, beneficiarul solicită dreptul la pensie, autoritatea naţională desemnată va procesa cererea şi va proceda la întocmirea dosarului de pensie, urmând să strângă informaţii relevante în acest sens din fiecare ţară unde a lucrat beneficiarul, dar deschiderea dreptului de pensie făcându-se la împlinirea condiţiilor legale de vârstă şi stagiu minim stabilite în fiecare stat membru.
Dezbaterile îndelungate ale acestui proiect de directivă s-au datorat în special poziţiei Marii Britanii, care consideră portabilitatea fondurilor de pensii private o provocare suplimentară a unei pieţe care este tulburată de diagrama demografică nefavorabilă, cu o rată a ocupării redusă în rândul tinerilor şi supusă unor turbulenţe accentuate ale zonei euro, concomitent cu reducerea investiţiilor statelor membre în lucrări mari de infrastructură, elementul principal al portofoliului de investiţii al fondurilor de pensii.
Proiectul de directivă a portabilităţii pensiilor a făcut adesea obiectul interpelărilor Comisiei în Parlamentul European, unde a fost apreciat ca fiind un stimulent puternic pentru întoarcerea sau migraţia circulară. Raportul, adoptat în prima lectură, privind propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului, în 2007, privind îmbunătăţirea transferabilităţii drepturilor la pensie suplimentară solicita în mod clar adoptarea unor măsuri privind portabilitatea pensiilor ocupaţionale, ceea ce înseamnă să se aibă în vedere o nouă directivă.
Legislaţia europeană are obligaţia de a asigura completarea celei naţionale pentru a putea asigura pensii adecvate, dar şi să garanteze viabilitatea pe termen lung a sistemelor de pensii.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here