De data recentă a fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul MFP nr. 928/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului contabilităţii publice. Potrivit actului normativ, Consiliul contabilităţii  publice este un organism independent de supraveghere în vederea asigurării convergenţei reglementărilor naţionale şi a practicilor în domeniul contabilităţii publice cu reglementările aplicabile în Uniunea Europeană.

Consiliul are drept scop creşterea încrederii utilizatorilor de informaţii în raportările financiare şi în buna guvernanţă în sectorul public.

Obiectivele Consiliului sunt:

 • monitorizarea asigurării convergenţei reglementărilor naţionale în domeniul contabilităţii instituţiilor publice cu reglementările aplicabile în Uniunea Europeană;
 • promovarea şi urmărirea îmbunătăţirii calităţii raportărilor prin situaţiile financiare;
 • urmărirea  dezvoltării  la  nivel  naţional  a  competenţei  şi  a  capacităţii  de  implementare  de către instituţiile implicate a standardelor europene şi internaţionale în domeniul contabilităţii instituţiilor publice, preluate în legislaţia naţională;
 • acordarea  avizului consultativ  al  normelor  emise  de  instituţia  cu  atribuţii  de  reglementare a standardelor contabile naţionale pentru instituţii publice,potrivit legii; stabilirea strategiei de ţară privind dezvoltarea contabilităţii publice.

Consiliul se întruneşte periodic, ori de câte ori este necesar, şi are următoarele atribuţii:

 • stabileşte sistemul de monitorizare şi supraveghere a procesului de implementare a standardelor europene şi internaţionale în domeniul contabilităţii instituţiilor publice, preluate în legislaţia naţională;
 • monitorizează  şi  supraveghează  domeniul  contabilităţii  publice  în  scopul  îmbunătăţirii  calităţii raportărilor financiare;
 • aprobă analizele cu privire la stadiul realizării obiectivelor din domeniu;
 • asigură  transparenţa  faţă  de  publicul  interesat  a  rezultatelor  activităţii  de  monitorizare şi supraveghere  în  scopul  îmbunătăţirii  raportărilor  financiare  prin  comunicarea  publică  periodică  a analizelor şi rapoartelor prevăzute la lit. c), precum şi a altor informaţii de interes public;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii în domeniu, stabilite potrivit legii.

În cadrul Consiliului, sub autoritatea preşedintelui, funcţionează Secretariatul format dintr-o echipă  tehnică,  compusă  din  doi  specialişti  din  cadrul  Ministerului  Finanţelor  Publice. Convocarea membrilor Consiliului se face de către Secretariat, la solicitarea preşedintelui, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data desfăşurării şedinţei, prin intermediul poştei electronice sau telefonic, iar confirmarea participării se face în termen de 48 de ore de la data primirii invitaţiei de participare. Odată cu convocarea se transmite şi proiectul ordinii de zi.

Pentru a sprijini activitatea Consiliului, la cererea acestuia, Secretariatul asigură constituirea unor grupuri de lucru. Atribuţiile grupurilor de lucru sunt, în principal, următoarele:

 • analiza şi formularea unor recomandări cu privire la reglementările contabile în vigoare sau/şi cu privire  la  propunerile  de  modificare  şi  completare  a  unor  acte  normative  cu  incidenţă  asupra contabilităţii publice;
 • analiza şi formularea unor recomandări cu privire la orice alte aspecte supuse dezbaterii.

Hotărârile Consiliului se iau prin vot deschis, cu majoritate a simplă a celor prezenţi.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here