Primăriile vor avea angajați care se vor ocupa de îndrumarea și controlul asociațiilor de proprietari, de verificările contabile ale acestora, dacă proiectul legislativ depus în acest sens la Senat va fi adoptat.

Propunerea legislativă conține mai multe modificări la Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, printre acestea numărându-se și schimbări în privința votului majorității din cadrul asociațiilor de proprietari.

“Prezenta propunere vine să clarifice principiul reprezentativității ce stă la baza funcționării asociațiilor de proprietari, astfel că hotărârile pot fi adoptate, indiferent de numărul membrilor prezenți, prin votul majorității acestora, dacă există împuterniciri semnate de către proprietarii în numele cărora se votează”, se arată în expunerea de motive a proiectului.

Excepție vor face președinții și cenzorii asociațiilor, care nu au voie să reprezinte membrii absenți, pentru “eliminarea abuzurilor”, se mai argumentează de către inițiatori.

Proiectul prevede și termenul până la care se convoacă o nouă adunare generală, dacă nu există cvorum.

Art. 24

„(2) Dacă prin convocare nu este întrunit cvorumul necesar de jumătate plus unu, adunarea generală va fi suspendată și reconvocată în termen de maximum 10 zile de la data primei convocări.”

Parlamentarii vor să includă în lege și eventuale asigurări pentru riscurile proprietății comune, astfel că asociațiilor vor putea încheia polițe de asigurare, dacă proprietarii și-au dat acordul.

Art. 44 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Pentru riscurile cu privire la proprietatea comună, asociația de proprietari, în numele proprietarilor asociați care și-au dat acordul prealabil, poate încheia polițe de asigurare.”

Consiliile locale vor fi obligate, prin modificările la actul normativ, să înființeze compartimente speciale care se vor ocupa și cu îndrumarea asociațiilor de proprietari, dar și cu controlul acestora, inclusiv pe aspectele financiar-contabile.

Art. 53, alin. (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Consiliile locale ale municipiilor, orașelor, comunelor și ale sectoarelor municipiului București îndrumă, sprijină și verifică asociațiile de proprietari pentru îndeplinirea obligațiilor locale ce le revin asupra proprietății comune.”

Proiectul legislativ este în dezbatere publică la Senat, care este prima cameră sesizată, și așteaptă avizele Consiliului Legislativ și Guvernului, pentru a intra la vot în plen.

Ai nevoie de Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

comentarii

1 COMENTARIU

 1. Primăriile sint pe mina cu administratorii de bloc, care ne obliga sa platim pierderile din rețea.
  ca sa-si piața lua salariile barosane cei de la apa-canal. organigrama apa-canal este asa de
  stufoasa cu toate rube déni île inhabitée acelasi loc de munca .
  Degeaba avem apometre .
  Avem si acum departament in cadrul Primariei care se ocupa de asoc.de prop.
  Mi-au trebuit 3 ani , cu e-mailuri catre acest departament, audiente primar, consiliu județean si in final avocatul poporului a determinat primăria sa-mi trimita procesul verbal semnat de comitetul asoc.care a hotarit ca 0 persoane in apart.0 consum , sa platim apa nu la numar de persoane ci la suprafața utila a apartamentului indiferent daca este locuit sau nu.
  Citind aceste procese verbale , am descoperit ca un așa zis furt in ziua de incasari,pt.ca administratorul a lasat 2 minute usa deschisă , sa fie plătiți din fondul cheltuieli administrative ale asoc. Suma de 3000 RON , recuperată ( poate împărțită intre cei 10 prop.care au semnat ca sint de acord. Ceilalți prop.habar nu au de toata aceasta poveste .
  Administratorul , in fata celor abilitați din Primarie sa se ocupe de asoc.de prop.au fost de acord ca cei care vor sa primească procesele verbale ale adunarilor generale asoc.de prop.,sa plateasca 20 RON pentru fiecare copie .
  Cum v-i se pare?

 2. 1.Textul art.24,alin.(2) ramane neschimbat-termenul de reconvocare de 10 zile este stipulat in legea in vigoare,legea nr.230/2007 privind infiintarea,organizarea si functionarea asociiatiilor de proprietari(publicata in Mon.Of.nr.490 din 23 iulie 2007).Ca atare, textul proiectului nu aduce nimic nou in privinta termen de reconvocare de 10 zlle,cum ,in mod eronat se sustine in afirmatia de pe acest site.
  2.Art.53,alin.(2) din Legea nr.230/2007,in vigoare:
  “Consiliile locale ale municipiilor,oraselor,comunelor, si ale sectoarelor municipiului Bucuresti indruma si sprijina asociatiie de proprietari pentru indepinirea obligatiilor locale
  ce le revin asupra propretatii comune”.
  Art.53,alin.(2) -text propus,proabil,in proiect:
  ” Consiliile locale ale municipiilor,oraseor,comunelor, si ale sectoarelor municipiului Bucuresti,indruma,sprijina SI VERIFICA asociatiile de proprietari pentru indeplinirea obligatiilor locale[Nota.Obligatii locale:aflate in continutul raportului de drept administraiv dintre asociatiile de proprietari si organele administratiei publice locale] ce le revin asupra proprietatii comune”.
  Comentarii
  a.In continutul raportului juridic administrativ dintre asociatia de proprietari si organul administratiei publice locale(primarie) organul administrativ local ar primi o noua prerogativa,prerogativa de ‘a verifica’,limitand prerogativele de persoana juridica ale asociatiei de proprietari;se pune in discutie raportul juridic de munca dintre asociatia de proprietari ca angajator si administratorul de imobil ca salariat [Nota.Clasificarea obligatiilor din Romania 2011:Administrator de imobil;5.Lucratori in domeniul serviciilor>5.1Lucratori in domeniul serviciilor personale>5.1.5.3.Administratori de cladiri>5.1.5.3.0.3.administrator imobile ]. Salariatul se subordoneaza angajatorului.-administratorul de imobil ,persoana fizica-salariat se subordoneaza angajatorului-Asociatia de proprietari,persoana juridica(Art.34,alin(2),art.35alin.(1)-(3),Legea nr..230/2007; art. 17al.(1) lit.g),alin.(6),art.22 ali(1),(2) HG nr.1588/2008(Mon.Of.nr.43din 18 ianuaie pt.aprobarea Legii nr. 2302007 privind infiintarea ….. Asociatiilor de proprietari[Nota.NU exista administrator de asociatie de proprietari-persoana juridica].

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here