În contextul aplicării IAS 16 „Imobilizări corporale”, conducerea unei societăți trebuie să facă trei alegeri atunci când decide modul în care va amortiza un activ. Cu respectarea principiilor IAS 16, conducerea societății decide:

  • metoda de amortizare ce va fi utilizată (liniară, accelerată sau epuizare in primii ani);  
  • durata de viață utilă a activului;
  • valoarea reziduală a activului.

În funcţie de opțiunile managementului socității, vor apărea și efecte asupra situațiilor financiare. Astfel, consecințele schimbărilor asupra situațiilor financiare și asupra indicatorilor prin prisma IAS 16 „Imobilizări corporale” impactează rezultate contabile, activul net, fluxul de numerar, marja profitului, rata lichidității curente, viteza de rotație a activelor, gradul de îndatorare, rentabilitatea activelor și rentabilitatea capitalurilor.

(1) Rezultate contabile

Schimbare de la amortizarea liniară la cea bazată pe modelul de consum accelerat în primii ani

Rezultate contabile mai mici

Cauza: cheltuieli cu amortizarea mai mari

Schimbare de la amortizarea liniară la cea bazată pe modelul de consum accelerat în primii ani la amortizarea liniară

Rezultate contabile mai mari

Cauza: cheltuieli cu amortizarea mai mici

Creștere (scădere) la nivelul duratei de viață amortizabilă a activului (durata de consum)

Rezultate contabile mai mari (mari)

Cauza: cheltuieli cu amortizarea mai mici (mari)

Creștere (scădere) a valorii reziduale 

Rezultate contabile mai mari (mari)

Cauza: cheltuieli cu amortizarea mai mici (mari)

(2)  Activ net

Schimbare de la amortizarea liniară la cea bazată pe modelul de consum accelerat în primii ani

Activ net mai mic

Cauza: diminuare mai mare a valorii activelor

Schimbare de la amortizarea liniară la cea bazată pe modelul de consum accelerat în primii ani la amortizarea liniară

Activ net mai mare

Cauza: diminuare mai mică a valorii activelor

Creștere (scădere) la nivelul duratei de viață amortizabilă a activului (durata de consum)

Activ net mai mare (mic)

Cauza: diminuare mai mică (mare) a valorii activelor

Creștere (scădere) a valorii reziduale 

Activ net mai mare (mic)

Cauza: diminuare mai mică (mare) a valorii activelor

(3)  Flux de numerar

Schimbare de la amortizarea liniară la cea bazată pe modelul de consum accelerat în primii ani

Nici un efect

Schimbare de la amortizarea liniară la cea bazată pe modelul de consum accelerat în primii ani la amortizarea liniară

Nici un efect

Creștere (scădere) la nivelul duratei de viață amortizabilă a activului (durata de consum)

Nici un efect

Creștere (scădere) a valorii reziduale 

Nici un efect

(4)  Marja profitului

Schimbare de la amortizarea liniară la cea bazată pe modelul de consum accelerat în primii ani

Marja profitului mai mică

Cauza: rezultate mai scăzute

Schimbare de la amortizarea liniară la cea bazată pe modelul de consum accelerat în primii ani la amortizarea liniară

Marja profitului mai mare

Cauza: rezultate mai scăzute

Creștere (scădere) la nivelul duratei de viață amortizabilă a activului (durata de consum)

Marja profitului mai mare (mică)

Cauza: rezultate mai ridicate (scăzute)

Creștere (scădere) a valorii reziduale 

Marja profitului mai mare (mică)

Cauza: rezultate mai ridicate (scăzute)

(5)  Rata lichidității curente

Schimbare de la amortizarea liniară la cea bazată pe modelul de consum accelerat în primii ani

Nici un efect

Motiv: Rata lichidității curente afectează numai activele imobilizate

Schimbare de la amortizarea liniară la cea bazată pe modelul de consum accelerat în primii ani la amortizarea liniară

Nici un efect

Motiv: Rata lichidității curente afectează numai activele imobilizate

Creștere (scădere) la nivelul duratei de viață amortizabilă a activului (durata de consum)

Nici un efect

Motiv: Rata lichidității curente afectează numai activele imobilizate

Creștere (scădere) a valorii reziduale 

Nici un efect

Motiv: Rata lichidității curente afectează numai activele imobilizate

(6) Viteza de rotație a activelor

Schimbare de la amortizarea liniară la cea bazată pe modelul de consum accelerat în primii ani

Viteza de rotație a activelor mai mare

Cauza: active mai scăzute

Schimbare de la amortizarea liniară la cea bazată pe modelul de consum accelerat în primii ani la amortizarea liniară

Viteza de rotație a activelor mai mică

Cauza: active mai mari

Creștere (scădere) la nivelul duratei de viață amortizabilă a activului (durata de consum)

Viteza de rotație a activelor mai mică (mare)

Cauza: active mai mari (mici)

Creștere (scădere) a valorii reziduale 

Viteza de rotație a activelor mai mică (mare)

Cauza: active mai mari (mici)

(7)  Grad de îndatorare

Schimbare de la amortizarea liniară la cea bazată pe modelul de consum accelerat în primii ani

Grad de îndatorare mai ridicat

Cauza: activ net mai scăzut

Schimbare de la amortizarea liniară la cea bazată pe modelul de consum accelerat în primii ani la amortizarea liniară

Grad de îndatorare mai scăzut

Cauza: activ net mai ridicat

Creștere (scădere) la nivelul duratei de viață amortizabilă a activului (durata de consum)

Grad de îndatorare mai scăzut (ridicat)

Cauza: activ net mai ridicat (scăzut)

Creștere (scădere) a valorii reziduale 

Grad de îndatorare mai scăzut (ridicat)

Cauza: activ net mai ridicat (scăzut)

 (8) Rentabilitatea activelor

Schimbare de la amortizarea liniară la cea bazată pe modelul de consum accelerat în primii ani

Rentabilitatea activelor mai mică

Cauza: descreștere mai mare, la nivelul rezultatelor comparativ cu nivelul activelor (%)

Schimbare de la amortizarea liniară la cea bazată pe modelul de consum accelerat în primii ani la amortizarea liniară

Rentabilitatea activelor mai mare

Cauza: creștere mai mare, la nivelul rezultatelor comparativ cu nivelul activelor (%)

Creștere (scădere) la nivelul duratei de viață amortizabilă a activului (durata de consum)

Rentabilitatea activelor mai mare (mică)

Cauza: creștere mai mare (mică), la nivelul rezultatelor comparativ cu nivelul activelor (%)

Creștere (scădere) a valorii reziduale 

Rentabilitatea activelor mai mare (mică)

Cauza: creștere mai mare (mică), la nivelul rezultatelor comparativ cu nivelul activelor (%)

(9) Rentabilitatea capitalului

Schimbare de la amortizarea liniară la cea bazată pe modelul de consum accelerat în primii ani

Rentabilitatea capitalului mai mică

Cauza: descreștere mai mare, la nivelul rezultatelor comparativ cu nivelul capitalului propriu (%)

Schimbare de la amortizarea liniară la cea bazată pe modelul de consum accelerat în primii ani la amortizarea liniară

Rentabilitatea capitalului mai mare

Cauza: creștere mai mare, la nivelul rezultatelor comparativ cu nivelul capitalului propriu (%)

Creștere (scădere) la nivelul duratei de viață amortizabilă a activului (durata de consum)

Rentabilitatea capitalului mai mare (mică)

Cauza: creștere mai mare (mică), la nivelul rezultatelor comparativ cu nivelul capitalului propriu (%)

Creștere (scădere) a valorii reziduale 

Rentabilitatea capitalului mai mare (mică)

Cauza: creștere mai mare (mică), la nivelul rezultatelor comparativ cu nivelul capitalului propriu (%)


Temei legal:

Regulamentul (CE) nr. 1126/2008 al Comisiei din 3 noiembrie 2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here