Aşa după cum este cunoscut, din anul 1993, de când s-a introdus taxa pe valoarea adăugată în ţara noastră, au avut loc frecvente modificări ale cotelor cu care se calculează această obligaţie fiscală (a se vedea în acest sens articolul intitulat „Cotele de taxă pe valoarea adăugată în România, în evoluţia lor din 1993 şi până în prezent”).

Atât în abordările practice, cât şi în cele teoretice se constată erori în cuantificarea consecinţelor pe care le generează reducerea sau creşterea cotelor de TVA. În cele ce urmează se prezintă această problemă pe exemplul reducerii cotei de taxă pe valoarea adăugată, de la 24% la 9%.

În luna aprilie 2015, Guvernul a decis ca, de la 1 iunie 2015, să se reducă taxa pe valoarea adăugată de la 24% la 9%, la toate alimentele (art. 291 alin. (1) lit. e) din Codul fiscal). Întrebările care se pun sunt următoarele:

  • cu cât se va reduce preţul, la alimentele la care se aplică reducerea de TVA de la 24% la 9% ?
  • pentru un cumpărător, care vor fi economiile la cumpărarea produselor alimentare, la care se aplică reducerea de TVA de la 24% la 9% ?

Pentru a se înţelege corect şi complet această problemă, vom porni de la următorul exemplu – la data de 31 mai 2015, când era în vigoare cota de TVA de 24%, preţul de vânzare cu amănuntul al unui kilogram de pui grill (care avea inclus în preţ TVA de 24%), era de 20 de lei. La data de 1 iunie 2015 a intrat în vigoare cota de 9%. Întrebările care se apar aici sunt următoarele:

  • care este preţul de vânzare cu amănuntul al unui kilogram de pui grill, începând cu 1 iunie 2015, care are inclus în preţ TVA de 9%?
  • cu cât se va reduce preţul, în termeni reali, pentru un cumpărător sau, altfel spus, care vor fi economiile unui cetăţean, la cumpărarea acestui produs, după 1 iunie 2015, din reducerea TVA de la 24% la 9%?

Calculul corect şi cu aplicabilitate generală

1. Calculăm cota cu care se extrage TVA-ul din 100 lei încasări în numerar (încasări care includ şi TVA-ul calculat şi introdus în acestea cu cota de 24%):

dacă 124,00 lei încasări în numerar includ TVA în sumă de 24,00 lei,

100 lei încasări în numerar ce sumă (cotă) de TVA includ ?

      x = (100 x 24) : (100 + 24) = 19,354…%.

Deci, din 100 lei încasări în numerar (care includ şi TVA, calculat şi introdus cu cota de 24%), taxa pe valoarea adăugată reprezintă 19,354…%.

Verificare:

  • 100 lei încasări în numerar, care includ şi TVA, calculat şi introdus cu cota de 24%.
  • taxa pe valoarea adăugată inclusă în „100 lei încasări în numerar, care includ şi TVA, calculat şi introdus cu cota de 24%” = 19,354%.
  • încasări în numerar, care nu includ tva = 100 – 19,354 = 80,646 de lei.
  • 80,646 de lei preţ de vânzare fără tva x 24% = 19,354 de lei.
  • formarea preţului de vânzare cu includerea TVA-ului cu cota de 24% = 80,646 + 19,354 = 100,00 lei.

2. Calculăm preţul de vânzare cu amănuntul al unui kilogram de pui grill (de 20 de lei/kg.), până la 31 mai 2015, care nu are inclus în preţ TVA de 24%:

20 x 19,354% = 3,87 de lei TVA.

20 – 3,87 = 16,13 lei preţul de vânzare cu amănuntul al unui kilogram de pui grill, până la 31 mai 2015, care nu are inclus în preţ TVA de 24%.

3. Calculăm preţul de vânzare cu amănuntul al unui kilogram de pui grill, începând cu 1 iunie 2015, care are inclus în preţ TVA de 9%:

16,13 x 9% = 1,45 de lei TVA.

16,13 + 1,45 = 17,58 de lei preţul de vânzare cu amănuntul al unui kilogram de pui grill, începând cu 1 iunie 2015, care are inclus în preţ TVA de 9%:

4. Diferenţa de preţ de vânzare cu amănuntul al unui kilogram de pui grill, începând cu 1 iunie 2015, pe seama reducerii cotei de TVA de la 24% la 9% = 20,00 – 17,58 = 2,42 de lei.

5. Faţă de preţul de vânzare cu amănuntul al unui kilogram de pui grill, de 20 de lei, diferenţa de 2,42 de lei reprezintă 12,1%, calculată după cum urmează:

dacă la 20,00 de lei reducerea este de 2,42 de lei,

la 100 de lei reducerea este de x lei,

     x = (100 x 2,42) : 100 = 12,1%.

Concluzia. Faţă de preţul de vânzare cu amănuntul al unui kilogram de pui grill, care până în ziua de 31 mai 2015 era de 20 de lei, calculat cu TVA de 24%, începând cu 1 iunie 2015, dată de la care TVA s-a redus la 9%, scăderea de preţ a fost (sau ar trebui să fie) de 12,1%, adică de 2,42 de lei.

Ai nevoie de Codul fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here