21 Februarie, 2018

Conferinţa Naţională „Achiziţiile publice în România”

Organizator: Proiect ContaPlus şi S.C. TSI Consultanţă & Training S.R.L. Bucureşti

Data:
29 martie

Locul de desfăşurare: Centrul de conferinţe Howard Johnson, sala de conferinţă Iridium Grand Balroom

În ce constă evenimentul?

Evenimentul va aborda cu prioritate rolul şi atribuţiile instituţiilor implicate în derularea procedurilor de achiziţii publice şi cel de gestionare a finanţărilor publice şi a fondurilor europene, în vederea identificării punctelor nevralgice, potenţial generatoare de litigii. Conferinţa de Achiziţii Publice se doreşte a fi o platformă de networking şi training pentru experţi, consultanţi, jurişti, economişti etc.

Despre ce se va discuta în cadrul evenimentului?

* Noutăţi legislative privind achiziţiile publice: OUG nr. 77/2012 privind modificarea OUG nr.34/2006 publicată în M.OF. nr.827/10.12.2012.

* Proiect legislativ de modificare a HG 925/2006 privind normele de aplicare a OUG nr. 34/2006. Instrucţiuni

* Planificarea achiziţiilor publice în cadrul autorităţii contractante. Programul anual ca instrument managerial. Compartimentul de achiziţii publice; organizare şi atribuţii; componenţa comisiei de evaluare.

* Proceduri. Tipuri de contracte. Achiziţia de produse. Achiziţia de servicii. Achiziţia de lucrări.

* Negocierea fără publicare a unui anunţ, ca excepţie.

* Conflict de interese. Evitarea conflictului de interese.

* Documentaţia de atribuire. Factori de evaluare. Mostre. Caietul de sarcini. Atribuire pe loturi. Criterii de clarificare şi selecţie.

* Oferta. Evaluarea ofertei. Notificarea achiziţiilor directe în SEAP.

* Încheierea contractului/Acordului Cadru. Acte adiţionale. Acordul cadru şi contractele subsecvente.

* Noi reguli în vigoare, în lansarea procedurilor de achiziţie publică prin SEAP.

* Jurisprudenţa Curţii Europene de Justiţie în materia achiziţiilor publice.

Invitaţi

Eugen Teodorovici – Ministru al Fondurilor Europene;

Lucian Dan Vlădescu – Preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice (A.N.R.M.A.P.);

Silviana Simion – expert în lansarea procedurilor de achiziţie publică prin SEAP(A.N.R.M.A.P.);

Victoria Hodina- Ministerul Finanţelor Publice – managementul la nivel central al proiectelor cu finanţare europeană (Oficiul de Plăţi şi Contractare Phare, Autoritatea de Management ex-ISPA).

Costache Constantin – preşedinte complet 5, membru al Colegiului C.N.S.C. – Consiliul Naţional de Soluţionare a Constestaţiilor;

Viorel Pârvu – preşedinte complet 3, membru al Colegiului C.N.S.C. – Consiliul Naţional de Soluţionare a Constestaţiilor.

Diana Spinciu – Partener DatesRO – Consultant Achiziţii Publice.

Taxa de participare: 400 lei+TVA

Taxa include consiliere pe timpul desfăşurării evenimentului, mapa de lucru, coffee break, lunch.

Agenda evenimentului

09:00-09:30 Welcome coffee. Înregistrarea participanţilor – sala de conferinţă Iridium Grand Balroom

09:30-12:00 Deschiderea lucrărilor Conferinţei

12:00-13:00 Lunch break

13:00-15:30 Sesiunea de prezentare legislativă

15:30-15:45 Coffee break

15:45-17:00 Sesiunea de prezentare legislativă

Informaţii privind înscrierea la eveniment

Înregistrarea pentru participarea la eveniment se face până la data de 25 martie 2013, la adresa: vanzari@indaco.ro sau la tel. 021.311.97.11 şi 0758.070.577.

Despre autor  ⁄ Ioana Popa

Ioana Popa este redactor la LegeStart din anul 2011. A absolvit Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării.

Fara comentarii

Scrie un comentariu