21 Iulie, 2018

Condiţiile de utilizare a datelor cu caracter personal

La o scurtă analiză, este posibil să constataţi că dumneavoastră v-aţi dat acordul pentru astfel de operaţiuni de publicitate, numite în termeni comerciali “activităţi de marketing direct”. De cele mai multe ori, un simplu click sau o simplă bifare a unui talon/cupon sau orice alt material promoţional îndreptăţeşte persoana juridică să vă utilizeze datele personale în activităţi de publicitate sau promovare.

Cadrul legal al prelucrărilor de date personale îl reprezintă Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Această lege se aplică tuturor prelucrărilor de date personale ale unor persoane fizice, indiferent că acestea sunt realizate de persoane fizice sau juridice, române ori străine, de drept public sau de drept privat, indiferent dacă au loc în sectorul public sau în sectorul privat.

Trebuie menţionat că această lege nu se aplică prelucrărilor de date cu caracter personal, efectuate de persoane fizice exclusiv pentru uzul lor personal. Pentru a întelege cât mai bine cum se poate face prelucrarea datelor personale, precum şi ce drepturi au persoanele fizice ce îşi comunică datele personale, trebuie mai întâi clarificate câteva noţiuni de
bază.

Datele personale sunt considerate a fi orice informaţii referitoare la o persoană fizică, prin intermediul cărora acea persoană poate fi identificată sau este numai identificabilă.  În acest sens, se consideră că o persoană fizică este identificabilă în măsura în care, prin informaţiile oferite sau deţinute, ca de exemplu informaţii referitoare la aspectul fizic, fiziologic, statutul economic, cultural etc.,  se reuşeşte, direct sau indirect, identificarea acesteia.

Prelucrarea de date personale reprezintă acea operaţiune sau un set de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea (de exemplu prin taloane, formulare on-line etc.), înregistrarea pe diferite suporturi (scriptic, electronic etc.) organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terţi prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea.

Indiferent dacă sunteţi persoană fizică sau agent economic, iată câteva principii pe care trebuie să le cunoaşteţi atunci când vine vorba de date personale:

• Orice agent economic ce prelucrează date personale trebuie să fie înregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal cu număr de operator de date personale;

• Orice operaţiune de prelucrare  trebuie să fie efectuată cu bună-credinţă şi în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, în scopuri determinate, explicite şi legitime şi neexcesivă raportat la scopul în care sunt colectate datelor şi ulterior prelucrate;

• Datele personale comunicate trebuie să fie actualizate, pentru ca datele inexacte sau incomplete să fie şterse sau rectificate;

• Prelucrarea de date personale legate de originea rasială sau etnică, de convingerile politice, religioase, filozofice sau de natură similară, de apartenenţa sindicală, precum şi a datelor cu caracter personal privind starea de sănătate (cu o mică excepţie mai jos prezentată) sau viaţa sexuală se poate face numai dacă persoana vizată şi-a dat consimţământul în mod expres şi neechivoc pentru acea prelucrare;

Prelucrarea codului numeric personal sau a altor date cu caracter personal având o funcţie de identificare de aplicabilitate generală (ca de exemplu seria şi numărul CI/BI) poate fi efectuată numai dacă persoana vizată şi-a dat în mod expres consimţământul sau dacă prelucrarea este prevăzută în mod expres de o dispoziţie legală;

Prelucrarea datelor privind starea de sănătate se poate face dacă este necesară pentru protecţia sănătăţii publice sau dacă este necesară pentru prevenirea unui pericol iminent, pentru prevenirea săvârşirii unei fapte penale sau pentru împiedicarea producerii rezultatului ori pentru înlăturarea urmărilor unei asemenea fapte.

Prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la săvârşirea de infracţiuni de către persoana vizată ori la condamnări penale, măsuri de siguranţă sau sancţiuni administrative ori contravenţionale, poate fi efectuată numai de către sau sub controlul autorităţilor publice;

• Persoanele fizice ce îşi dau acordul pentru prelucrarea datelor lor personale au dreptul de a fi informate cu privire la prelucrarea desfaşurată, scopul şi durata acesteia, au dreptul de a avea acces la datelor lor, de a cere operatorului ştergerea, blocarea, actualizarea sau transformarea datelor comunicate în date anonimea, de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, precum şi dreptul de a se adresa justiţiei cu privire la prelucrarea efectuată asupra datelor sale personale.

Legea nr. 677/2001 poate fi consultată integral pe Lege5.ro - noul soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Marius Vicenţiu Coltuc

Fondator al cabinetului de avocatură Coltuc.

Comentarii

 • Răspunde
  Sino
  septembrie 9 2015

  Buna ziua,doresc sa cunosc daca este legal ca un angajat ANAF sa furnizeze date referitoare la veniturile unei persoane fizice?

  Multumesc.

  • Răspunde
   august 27 2016

   Lucrez la o firma particulara si imi cer acordul pentru a prelucra datele personale ale rudelor de la gradul 1 pina la gradul 4.Este normal?

Scrie un comentariu