Hotărârea nr. 1133/2022 privind aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii este în vigoare de la 15 septembrie 2022.

Serviciile medicale care fac obiectul serviciilor de telemedicină sunt următoarele:

a) serviciile de teleconsultaţie care constau în stabilirea diagnosticului, monitorizarea preventivă a stării de sănătate, interpretarea rezultatelor investigaţiilor medicale, stabilirea conduitei terapeutice, precum şi indicarea unor metode de prevenţie a bolilor şi accidentelor;

b) serviciile de teleexpertiză, care constau în schimbul de opinii medicale la distanţă între mai mulţi medici inter- sau intradisciplinar, în scopul confirmării unui diagnostic pe baza datelor din documentele medicale ale pacientului, precum şi a stabilirii conduitei terapeutice a pacientului;

c) serviciile de teleasistenţă, care constau în integrarea în timp real a unor date sau a unor opinii ale unor profesionişti din domeniul sănătăţii de la distanţă în scopul efectuării unor proceduri medicale, precum şi în ajutorul oferit de un medic unui alt practician, aflat la distanţă, care efectuează un act medical/chirurgical;

d) serviciile de teleradiologie, care constau în transmiterea electronică a imaginilor radiologice şi interpretarea imaginilor radiologice prevăzute de către specialiştii în radiologieimagistică medicală în vederea stabilirii unui diagnostic;

e) serviciile de telepatologie, care constau în interpretarea datelor şi imaginilor microscopice de către specialiştii anatomopatologi şi stabilirea unui diagnostic;

f) serviciile de telemonitorizare, care constau în supravegherea stării de sănătate a pacienţilor cu afecţiuni, interpretarea de la distanţă a datelor medicale despre pacient, precum şi ajustarea conduitei terapeutice şi a regimului de viaţă şi igieno-dietetic, referitoare la îngrijirea pacientului.

Înainte de începerea oricărei interacţiuni prin telemedicină, unităţile prevăzute la art. 30 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care oferă servicii medicale prin telemedicină trebuie să transmită pacientului informaţiile prevăzute la art. 5 alin. (2), precum şi detalii cu privire la modul în care se va desfăşura serviciul medical prin telemedicină.

Cu excepţia medicinei de urgenţă, consimţământul expres al pacientului este necesar pentru accesarea platformei sau pentru furnizarea serviciului medical prin telemedicină. Dovada îndeplinirii obligaţiei prevăzute revine unităţilor prevăzute la art. 30 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 şi se face prin orice mijloc de probă care demonstrează obţinerea consimţământului expres.

Pacientul poate să refuze serviciul medical acordat prin telemedicină. Condiţiile de organizare şi funcţionare a telemedicinei şi modalităţile de acordare a serviciilor de telemedicină, prevăzute în anexa nr. 2 a prezentei hotărâri.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here