Ordinul ANAF nr. 767/2016 privind condiţiile de delegare a competenţei altui organ de inspecţie fiscală pentru efectuarea unei acţiuni de inspecţie fiscală, publicat în Monitorul Oficial nr. 150 din 26 februarie 2016 (M.Of. nr. 150/2016).

În vigoare de la 26.02.2016

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 120 alin. (2) şi art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1.

(1) Delegarea de competenţă se poate acorda altui organ de inspecţie fiscală, pentru unul sau mai mulţi contribuabili/plătitori, pentru efectuarea unei acţiuni de inspecţie fiscală.

(2) Prin sintagma acţiuni de inspecţie fiscală, utilizată în prezentul ordin, se înţeleg următoarele: control inopinat, control încrucişat, constatare la faţa locului, inspecţie fiscală generală sau parţială.

Art. 2.

(1) Delegarea de competenţă se acordă la solicitarea altui organ de inspecţie fiscală decât cel care deţine competenţa, în condiţiile prevăzute de prezentul ordin.

(2) Prin excepţie de la alin. (1), delegarea de competenţă se poate dispune altui organ de inspecţie fiscală de către direcţia de specialitate din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală care coordonează metodologic activitatea de inspecţie fiscală sau de către direcţia generală regională a finanţelor publice pentru alt organ de inspecţie fiscală din aria de competenţă teritorială, după caz.

Art. 3.

(1) Solicitarea scrisă a organului de inspecţie fiscală, pentru acordarea delegării de competenţă, se avizează de direcţia generală regională a finanţelor publice de care aparţine solicitantul.

(2) Avizul nu este necesar în cazul solicitării delegării de competenţă întocmite de organul de inspecţie fiscală din Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili sau în cazul în care solicitarea delegării de competenţă este adresată către un organ de inspecţie fiscală din cadrul aceleiaşi direcţii generale regionale a finanţelor publice.

(3) Organul de inspecţie fiscală care deţine competenţa poate acorda delegarea de competenţă altui organ de inspecţie fiscală, cu avizul direcţiei generale regionale a finanţelor publice din care face parte, cu excepţia celor acordate de Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili.

Art. 4.

Delegarea de competenţă, dispusă de direcţia de specialitate din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală care coordonează metodologic activitatea de inspecţie fiscală sau de direcţia generală regională a finanţelor publice, se comunică în scris atât organului de inspecţie fiscală care deţine competenţa, cât şi celui care urmează să efectueze acţiunea de inspecţie fiscală.

Art. 5.

Organul de inspecţie fiscală care a primit delegarea de competenţă este responsabil pentru efectuarea tuturor activităţilor necesare pentru efectuarea acţiunii de inspecţie fiscală şi valorificarea actelor de control sau de emitere a actelor administrative fiscale, inclusiv întocmirea referatului cu propuneri de soluţionare a contestaţiei, după caz.

Art. 6.

Organul de inspecţie fiscală care deţine competenţa poate să refuze acordarea delegării de competenţă, comunicând solicitantului motivele care stau la baza refuzului.

Art. 7.

Organul de inspecţie fiscală care a primit delegarea de competenţă este obligat să înştiinţeze contribuabilul asupra acestui fapt.

[Continuare…]

Ai nevoie de Noul Cod fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here