Camera Deputaților a înregistrat, pe 20 ianuarie 2020, proiectul de Ordonanță a Guvernului în care se prevede că femeile angajate în învățământ pot opta pentru pensionarea la 65 de ani. Noul act stabilește și normele referitoare la posibilitatea personalului didactic femei de a opta pentru continuarea executării de contractului individual de muncă până la împlinirea vârstei standard de pensionare prevăzută de lege pentru bărbaţi, respectiv vârsta de 65 de ani, făcând pe deplin aplicabile considerentele Deciziei Curţii Constituţionale nr. 387/2018. În plus, art. 284 din Legea educaţiei naţionale este completat cu dispoziţii de ordin procedural privind exercitarea acestui drept de opţiune.

Totodată, pentru evitarea unor dificultăți în aplicare, dar și pentru “a asigura o egalitate de tratament între femei şi bărbaţi cu privire la înţelesul sintagmei *vârsta standard de pensionare*”, aşa cum se explică în expunerea de motive a proiectului, actul normative clarifică dispozițiile referitoare la menţinerea ca titular în funcţia didactică sau la reîncadrarea în funcţia de personal didactic, cu luarea în considerarea a opţiunii pentru continuarea executării contractului de muncă până la împlinirea de către femei a vârstei de 65 de ani.

După alineatul (1) al articolului 2S4 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, se introduc patru noi alineate, alin. (I1) – (l4), cu următorul cuprins:

„(l1) în termen de 30 de zile calendaristice anterior împlinirii condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare, personalul didactic poate opta pentru continuarea executării contractului individual de muncă până la împlinirea vârstei standard de pensionare prevăzută de lege pentru bărbaţi, respectiv vârsta de 65 de ani. Angajatorul nu poate îngrădi sau limita acest drept.

(I2) Exercitarea dreptului prevăzut la alin. (I1) se face în scris, prin cerere adresată consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ şi depusă la secretariatul acesteia.

(I3) Personalul didactic care a optat pentru continuarea executării contractului individual de muncă până la împlinirea vârstei de 65 de ani în condiţiile alin.1) beneficiază de toate drepturile personalului didactic.

(I4) Personalului didactic care a optat pentru executarea contractului individual de muncă până la împlinirea vârstei de 65 de ani în condiţiile alin. (I1) i se aplică, în mod corespunzător prevederile alin. (6)-(8)”.

Proiectul a primit avizul favorabil al Consiliului Legislativ, urmând ca în următoarele 30 de zile, să fie trimise avizele cerute de la comisia de învățământ dar și la celelalte comisii de specialitate din Camera Deputaților. După dezbaterea eventualelor amendamente și modificări, proiectul va fi supus votului final în Senat.

 

Ai nevoie de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here