Senatul va dezbate o inițiativă legislativă care modifică actualele condiții de muncă ale pescarilor și angajaților de pe navele de pescuit maritim, în concordanță cu standardele internaționale. Este vorba despre toți angajații unei nave sau ambarcațiuni cu lungimea de cel puţin 24 de metri implicate în activităţi de pescuit comercial care arborează pavilion român sau care sunt înregistrate sub deplina jurisdicţie a statului român.

Vârsta minimă a angajaților este de 18 ani, dar pot fi angajate persoane și cu vârsta de 16 ani, cu condiţia ca tânărul să nu aibă obligaţia de a urma o formă de învăţământ obligatoriu de zi și să nu lucreze de noapte (orele 21 – 06).

Timpul maxim de muncă este de 14 ore în orice perioadă de 24 ore şi de 72 ore în orice perioadă de 7 zile. Pescarul are dreptul la un repaus de cel puţin 10 ore în orice perioadă de 24 ore şi de cel puţin 77 ore în orice perioadă de 7 zile. Orele de repaus pot fi împărţite în cel mult două perioade, dintre care una având durata de cel puţin şase ore, fără ca intervalul dintre două perioade consecutive de repaus să depăşească 14 ore.

Orele suplimentare vor fi recuperate sau plătite.

Art. 19

(1) Comandantul are dreptul să solicite unui pescar să presteze orele de muncă necesare pentru siguranţa imediată a navei, a persoanelor de la bord sau a capturii ori în scopul de a se acorda ajutor altor ambarcaţiuni sau nave ori altor persoane aflate în pericol pe mare.

Art. 20

(1) În aceste condiţii, pescarul beneficiază de salariul corespunzător orelor prestate peste programul normal de lucru.

a) În cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în condiţiile prevăzute la alin.(l), în luna următoare, munca suplimentară va fi plătită pescarului prin adăugarea unui spor la salariu corespunzător duratei acesteia.

b) Sporul pentru munca suplimentară, acordat în condiţiile prevăzute la alin.(3), se stabileşte prin negociere, în cadrul contractului individual de muncă sau, după caz, al contractului colectiv de muncă, şi nu poate fi mai mic de 100% din salariul de bază.

Proiectul prevede și condițiile privind repatrierea pescarilor și polițele de asigurare.

Art.9

(1) Pescarii de pe o navă care intră într-un port străin au dreptul la repatriere în cazul în care contractul de muncă al pescarului a expirat sau a fost reziliat din motive întemeiate, de una sau mai multe părţi la contractul respectiv sau în cazul în care pescarul nu mai este apt de a-şi îndeplini îndatoririle prevăzute în contractul de muncă al pescarului sau acestuia nu i se poate pretinde să le desfăşoare având în vedere împrejurările speciale.

(5) Repatrierea menţionată la alin.(l) şi (2) constituie obligaţie pentru proprietarul navei.

(6) Costul repatrierii menţionate la alin.(l) şi (2) este suportat de proprietarul navei, cu excepţia cazului în care proprietarul navei se află în situaţii grave, de neîndeplinire a obligaţiilor care îi revin în baza contractului de muncă.

(7) Proprietarii navelor angajate în voiajuri internaţionale trebuie să facă dovada unei garanţii financiare sub forma unei poliţe de asigurare, eliberate de o societate de asigurare înregistrată sau care deţine filială ori sucursală în România, prin transmiterea acesteia în copie Autorităţii Navale Române.

(8) Poliţa de asigurare prevăzută la alin.(7) trebuie să acopere în orice moment cheltuielile de repatriere ale tuturor pescarilor angajaţi la bordul navei şi două luni de neplată a drepturilor băneşti cuvenite, în situaţia neplăţii de către proprietar a acestora Poliţa de asigurare trebuie să fie cesionată în favoarea autorităţilor române de pavilion, care o pot executa imediat, cu notificarea în consecinţă a proprietarului navei de pescuit.

Un pescar poate lucra la bordul unei nave doar după o examinare medicală și completarea unei fișe de aptitudini eliberată de medicul de medicina muncii, care atestă că este apt pentru prestarea acelei activităţi.

De asemenea, proiectul prevede ca apa şi alimentele să fie furnizate în mod gratuit pescarului de către proprietarul navei de pescuit.

În privința protecției sănătății și asistenței medicale, actul normativ supus dezbaterii stabilește condițiile de tratament medical sau despăgubiri.

CAPITOLUL X

Protecţia sănătăţii şi asistenţa medicală, protecţie în cazul unei afecţiuni, al rănirii sau al decesului produs(e) din cauza activităţii profesionale

Art.40

Pescarul aflat la bordul unei nave de pescuit:

  1. are dreptul la tratament medical pe uscat şi dreptul de a fi adus pe uscat în timp util pentru tratament în cazul în care suferă din cauza unei răniri sau a unei boli grave;
  2. beneficiază de protecţia sănătăţii şi de asistenţă medicală din partea proprietarului navei de pescuit, atât în cazul în care se află la bordul navei, precum şi atunci când este debarcat într-un port aflat în afara României;

are acces, în cazul unei răniri sau a unei boli survenite din cauza activităţii profesionale, la asistenţă medicală corespunzătoare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art.47

(1) Proprietarii navelor de pescuit oferă securitate financiară pentru pescari ca şi compensaţie pentru situaţiile menţionate la art.45 şi art.46, în condiţiile prevăzute de legislaţia naţională şi contractul de muncă.

(2) Sistemul de securitate financiară este sub formă de asigurare, prin menţionarea în contractul de muncă a existenţei unei asigurări nominale a pescarului, pentru cazurile menţionate.

(3 ) Sistemul de securitate financiară care asigură compensarea în condiţiile prevăzute de alin. (2) trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe minime:

  1. compensarea contractuală în caz de deces sau dizabilitate pe termen lung a pescarilor datorată unui accident de muncă, bolii sau riscului profesional, în cazul în care este prevăzută în contractul de muncă al pescarului şi fără a aduce atingere literei c) din acest paragraf, trebuie plătită integral şi fară întârziere;
  2. b) nu trebuie să existe nici o presiune pentru a accepta o plată mai mică decât suma contractuală;
  3. c) în cazul în care natura dizabilităţii pescarului este de durată şi face ca despăgubirea integrală să fie greu de evaluat, o plată sau plăţi intermediare vor fi efectuate pescarului astfel încât acesta să nu se găsească, în mod nejustificat, într-o situaţie dificilă;
  4. d) compensarea contractuală poate fi solicitată direct de pescarul în cauză, de rudele de gradul I, de un reprezentant al pescarului sau de beneficiarul desemnat.

(4) Asigurarea prevăzută la alin.(2) este plătită de către proprietarul navei.

Proiectul va fi dezbătut mai întâi la Senat, prima camera parlamentară sesizată, apoi în plenul Camerei Deputaților, pentru votul final.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here