18 Iulie, 2018

Condiţii noi de creditare, impuse de BNR

Banca Naţională a României a făcut public Regulamentul nr.24/2011, publicat în Monitorul Oficial nr. 767 din 31 octombrie a.c., aplicabil instituţiilor de credit, cu privire la creditul pentru investiţii şi creditul pentru consum, cu posibilitatea de exceptare în cazul creditelor acordate în scopuri medicale, pentru deces şi pentru studii.

În ce priveşte finanţarea persoanelor fizice, Regulamentul prevede că împrumutătorii desfăşoară activitatea de creditare a persoanelor fizice pe baza reglementărilor proprii validate de BNR – Direcţia supraveghere.

La capitolul cu dispoziţii privind practici de creditare sănătoase, Regulamentul impune împrumutătorilor să analizeze capacitatea de rambursare a clienţilor pe baza unui nivel al veniturilor considerate eligibile de către împrumutători care nu poate depăşi cu mai mult de 20% pe cel aferent anului anterior.

La acordarea creditului, împrumutătorii trebuie să se asigure că din documentele şi informaţiile prezentate rezultă că pe întreaga perioadă de acordare a creditului gradul total de îndatorare a solicitantului se încadrează în nivelul maxim admis aplicabil acestuia.

La acordarea creditelor de consum denominate în valută ori indexate la cursul unei valute, solicitantul trebuie să dispună de garanţii reale şi/sau personale la un nivel de minimum 133% din valoarea creditului.

 Poliţele de asigurare având ca obiect acoperirea riscului de neplată sunt asimilate garanţiilor personale.

Creditele de consum pot fi acordate pe o durată de maximum 5 ani, condiţie de la care sunt exceptate creditele de consum cu destinaţie imobiliară, acordate în lei şi pentru care debitorul a făcut dovada deţinerii unui avans de minimum 40%.

Valoarea unui credit pentru investiţii imobiliare nu poate depăşi 85% din valoarea garanţiei ipotecare în cazul creditelor acordate în lei. În cazul creditelor denominate într-o monedă străină sau indexate la cursul unei monede străine, valoarea unui credit pentru investiţii imobiliare nu poate depăşi 80% din valoarea garanţiei ipotecare dacă debitorul obţine veniturile eligibile denominate ori indexate la moneda creditului.

Valoarea unui credit pentru investiţii imobiliare acordat unui debitor care nu obţine veniturile eligibile denominate sau indexate la moneda creditului nu poate depăşi 75% din valoarea garanţiei ipotecare în cazul creditelor denominate în euro sau indexate la cursul euro şi 60% în cazul creditelor denominate în alte monede străine ori indexate la cursul unor alte monede străine.

Împrumutătorii trebuie să pună la dispoziţia persoanelor fizice care solicită acordarea unui credit în valută sau indexat la cursul unei valute broşuri editate conţinând avertizări cu privire la posibilitatea şi consecinţele creşterii costului creditului în cazul materializării riscului valutar, precum şi recomandări asupra nivelului gradului de îndatorare acceptabil pentru diferitele categorii de clientelă.

La data intrării în vigoare a acestui regulament, se abrogă Regulamentul BNR nr.3/2007 privind limitarea riscului de credit la creditele destinate persoanelor fizice, cu modificările şi completările ulterioare.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu