Limitele salariului minim și diplomele recunoscute de țara noastră în cazul străinilor veniți la muncă în România se suspendă, conform unui proiect legislativ inițiat la Senat de mai mulți parlamentari. Inițiatorii propun condiții mai relaxate pentru admiterea pe piața de forță de muncă a cetățenilor din alte state, în vederea reducerii deficitului din acest domeniu:

“După discuții cu mediul de afaceri, prezenta propunere are în vedere relaxarea pe o perioadă de 5 ani, a condițiilor care fac în acest moment imposibil importul de forță de muncă sezonieră, cu contract de muncă pe termen lung, sau detașarea din zone extracomunitare”, mai argumentează inițiatorii în expunerea de motive a proiectului legislativ.

Proiectul de lege suspendă limitele impuse de actuala lege privind salariul minim pe care trebuie să îl primească cetățenii străini angajați cu contracte de muncă în țara noastră. De asemenea, se suspenda prevederile referitoare la echivalarea diplomelor de studii în cazul străinilor care lucrează în specializarea pe care au finalizat-o cu respectiva diplomă. Practic, diplomele obținute în afara României vor fi la fel de valabile pentru un angajator, ca cele atestate de ministerul Educației.

Ordonanța nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României, Titlul I – Încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României, Cap. II, Secțiunea 4, art. 12^1, alin. (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

“(2) În cazul în care angajatorul intenționează să asigure, contra cost, condiții de cazare de natură să asigure un nivel de trai adecvat lucrătorului sezonier, cerera pentru eliberarea avizului de angajare trebuie să fie însoțită de un contract de închiriere care să facă dovada că străinul în cauză dobândește dreptul de folosință a unei locuințe pe teritoriul României pentru toată durata șederii preconizate.”

Titlul II – Modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România. La art. 56, alin. (1) și alin. (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:

“(1) Străinilor intrați în România în scopul încadrării în muncă li se prelungește dreptul de ședere temporară în scop de muncă dacă prezintă contractul individual de muncă cu normă întreagă.

(5) Prin excepție de la alin. (1)-(4) străinilor care sunt numiți la conducerea unei filiale, reprezentanțe sau sucursale de pe teritoriul României a unei companii care are sediul în străinătate, în baza unui contract de mandat ori altui document cu aceeași valoare juridică, li se prelungește dreptul de ședere temporară în scop de muncă fără prezentarea unui contract de muncă.”

Proiectul legislativ va fi dezbătutu mai întâi la Senat, apoi va fi trimis Camerei Deputaților, pentru votul final. 

Ai nevoie de Ordonanța nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here