Senatul a aprobat, în calitate de primă cameră sesizată, proiectul de lege de modificare şi completare a OUG nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, având în vedere necesitatea transpunerii în legislaţia naţională a Directivei 2010/41/EU privind aplicarea principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi care desfăşoară o activitate independentă.
Principalele modificări aduse de proiect (fişier PDF) la OUG nr. 44/2008 sunt definirea acestor noi categorii de întreprinzători-lucrători individuali care completează cadrul actual al persoanei fizice autorizate, precum şi drepturile sociale ale soţului/soţiei acestor categorii socio-profesionale.
Astfel, întreprinderea individuală este definită ca fiind întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de un întreprinzător persoană fizică; lucrătorii independenţi sunt definiţi, prin trimitere la prevederile art. 2 lit. b din Directiva 2010/41/UE, ca fiind toate persoanele care exercită o activitate lucrativă pe cont propriu, în condiţiile prevăzute de dreptul intern; persoana fizică autorizată este definită ca fiind persoana fizică autorizată să desfăşoare orice formă de activitate economică admisă de lege, folosind în principal forţa sa de muncă; în timp ce soţul/soţia titularului întreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate sunt definiţi ca fiind soţul/soţia titularului întreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate care, fără a fi înregistrat/-ă în Registrul Comerţului şi autorizată să funcţioneze ea însă(-u)şi ca titular al întreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate sau fără a fi salariat/-ă participă în mod obişnuit la activitatea întreprinderii individuale/PFA îndeplinind fie aceleaşi sarcini, fie sarcini complementare, în condiţiile legii.
Titularul întreprinderii individuale/PFA are obligaţia de a solicita înscrierea în Registrul Comerţului a menţiunilor privind participarea în mod obişnuit a soţiei/soţului la activitatea desfăşurată de întreprinderea individuală/persoana fizică autorizată, pe baza declaraţiei pe propria răspundere şi a certificatului de căsătorie. De asemenea, încetarea activităţii soţiei/soţului se menţionează în Registrul Comerţului pe baza declaraţiei pe propria răspundere a titularului întreprinderii individuale/PFA.
Înscrierea în Registrul Comerţului a menţiunilor privind soţia/soţul titularului întreprinderii individuale/PFA conferă aceste(-u)ia posibilitatea de a se asigura voluntar în sistemul public de pensii, în sistemul de asigurări de sănătare, respectiv de şomaj.
Legea va intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării sale în Monitorul Oficial (după ce va fi adoptată şi de Camera Deputaţilor).
Notă: Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate gratuit în Lege5 Online. Atenţie: Actele normative sunt disponibile gratuit în forma publicată în Monitorul Oficial. Doar abonaţii Lege5 au acces la forma consolidată a acestora.

comentarii

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here