Toate instituţiile de învăţământ ar putea fi obligate să angajeze interpreţi de limbaj mimico-gestual, pentru studenţii şi elevii care au deficienţe de auz. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap prevede ca persoanele cu handicap auditiv să aibă acces la examenele şi concursurile din procesul educaţional, aşa cum persoanele cu handicap de vedere au acces prin intermediul limbajului Braille.

Interpretul autorizat în limbaj mimico-gestual poate traduce în scris sau oral ce vorbeşte candidatul prin limbajul semnelor, dar poate ajuta şi profesorul la evaluarea corectă a candidatului respectiv. Cei peste 40 de parlamentari care propun modificarea legii susţin ca probele scrise ale examenelor şi concursurilor la care participă şi candidaţi cu deficienţe de auz şi de limbaj să se desfăşoare în sistem grilă, astfel încât elevii şi studenţii cu handicap să poată comunica prin limbajul mimico-gestual.

După art. 19 din Legea nr. 448 din 6 decembrie 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, se introduce un nou articol, articolul 19 indice 1, cu următorul cuprins:

“(191) În vederea asigurării accesului persoanelor cu deficienţe de auz şi de limbaj în unităţile şi instituţiile de învăţământ, autorităţile publice au obligaţia să ia următoarele măsuri specifice:

a) Evaluarea copiilor cu deficienţe de auz şi de limbaj, în vederea orientării şcolare, să se desfăşoare în prezenţa unui interpret autorizat în limbaj mimico-gestual;

b) Evaluarea şcolară, după absolvirea şcolii gimnaziale şi după absolvirea liceului, să se desfăşoare în prezenţa unui interpret autorizat în limbaj mimico-gestual;

c) Orice examen sau concurs la care participă şi candidaţi cu deficienţă de auz şi de limbaj, să se desfăşoare în prezenţa unui interpret autorizat în limbaj mimico-gestual;

d) Interpretul autorizat în limbaj mimico-gestual este ales aleatoriu dintr-un număr de interpreţi autorizaţi în limbaj mimico-gestual care se regăsesc în lista interpreţilor autorizaţi în limbaj mimico-gestual aflaţi în evidenţa Ministerului Muncii;

e) Proba scrisă a unui examen sau concurs la care participă şi candidaţi cu deficienţă de auz şi de limbaj, să se desfăşoare sub formă de grilă.”

Proiectul legislativ a fost trimis pentru aviz la Consiliul Legislativ şi la Guvern, pentru formularea unui punct de vedere, termenele fiind la începutul lunii mai. Iniţiativa va intra apoi în dezbatere la Senat, dar trebuie votată şi în Camera Deputaţilor, pentru a fi promulgată.

Ai nevoie de Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here