ACTUALIZARE (6 noi.): Rezultatele finale ale concursului pot fi consultate AICI.
__________

Proba scrisă a concursului pentru inspectori antifraudă din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) a avut loc pe 19 octombrie, iar astăzi (21 oct.) au fost publicate rezultatele.

Acestea sunt disponibile AICI (format PDF).
Răspunsurile corecte la întrebările din cadrul probei sunt disponibile AICI (format PDF).
Potrivit Regulamentului concursului, în termen de două zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor, candidaţii nemulţumiţi pot formula contestaţii. Acestea se pot depune personal la sediul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală) din Bucureşti (str. Matei Millo, nr. 13, sector 1), prin fax (021/ 313 83 16) sau prin e-mail (cabinet@customs.ro).
Înscrierile s-au desfăşurat între 18 septembrie şi 2 octombrie, iar selecţia dosarelor a fost finalizată în 12 octombrie.
Atenţie! La următoarea probă se pot prezenta doar candidaţii declaraţi admişi în urma probei scrise.

URMEAZĂ PROBA INTERVIULUI

După proba scrisă, candidaţii vor susţine proba interviului. Aceasta va avea loc într-un termen de două zile lucrătoare de la soluţionarea contestaţiilor la proba scrisă.
La interviu, candidaţilor le vor fi testate abilităţile impuse de funcţie, aptitudinile şi cunoştinţele profesionale.
Membrii comisiei de examinare şi evaluare vor adresa întrebări candidaţilor pe baza planului de interviu, care va fi întocmit şi afişat înainte de începerea probei în locul/rile în care se va desfăşura aceasta.
Atenţie! Membrii comisiei nu vor putea să adreseze întrebări referitoare la opiniile politice ale candidaţilor, activitatea sindicală, religie, etnie, starea materială sau familială, originea socială ori care pot constitui discriminare pe criterii de sex.
Secretarul tehnic al comisiei va consemna în scris întrebările şi răspunsurile din cadrul interviului.
Interviurile se evaluează cu calificativul “admis” sau “respins”, iar afişarea rezultatelor se va face în termen de maximum şapte zile lucrătoare de la finalizarea probei.
Consultă AICI Regulamentul concursului.
Surse: ANAF, Lege5.ro

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here