19 Ianuarie, 2018

Concursul pentru inspectori antifraudă – informaţii despre proba scrisă din 19 octombrie

ACTUALIZARE (6 noi.): Rezultatele finale ale concursului pot fi consultate AICI.
__________

Concursul pentru ocuparea funcţiilor de inspectori antifraudă din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) constă în trei etape.

Prima etapă (selecţia dosarelor candidaţilor) s-a încheiat. Rezultalele iniţiale şi rezultatele contestaţiilor au fost publicate pe site-ul şi la avizierul Fiscului.

Următoarele două etape sunt proba scrisă şi interviul. Astăzi vă vom oferi informaţii mai detaliate legate de proba scrisă, care va avea loc pe 19 octombrie (sâmbătă).

Aspectele ce ţin de desfăşurarea acestui concurs sunt prevăzute în Regulamentul de concurs, care a fost publicat în luna septembrie.

DESFĂŞURAREA PROBEI

Potrivit Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), proba scrisă va consta în rezolvarea unor teste-grilă.

Proba are drept scop testarea cunoştinţelor teoretice necesare ocupării funcţiei publice pentru care se organizează concursul. Subiectele vor fi bazate pe bibliografia de concurs.

» Bibliografia de concurs poate fi consultată AICI (format PDF)

La proba scrisă se vor putea prezenta doar acei candidaţi care au fost declaraţi admişi în urma etapei selecţiei dosarelor.

Comisia de concurs va alcătui cel puţin trei seturi de subiecte şi va stabili punctajele maxime şi baremul de corectare. Pentru probă va fi selectat un singur set de subiecte (un candidat va fi invitat să extragă setul la începerea probei). Tot comisia va stabili şi durata probei (care nu va putea depăşi trei ore).

Punctajele maxime vor fi comunicate odată cu subiectele, iar baremul de corectare va fi afişat la locul desfăşurării probei scrise.

Atenţie! Înainte de începerea probei se va face apelul nominal al candidaţilor. Candidaţii care nu vor fi prezenţi sau care nu vor putea face dovada identităţii (cu ajutorul unui act de identitate sau al paşaportului) vor fi consideraţi absenţi. După acest pas, ieşirea din sală va fi egală cu eliminarea din concurs (excepţie fac situaţiile de urgenţă).

Odată ce subiectele vor fi extrase, niciun candidat întârziat nu va mai putea intra în sala de concurs.

În sala de concurs, candidaţilor le este interzis:

• să deţină şi să folosească documente sau orice fel de material de documentare şi informare, indiferent de modul de arhivare şi prezentare a acestora;
• să deţină sau să folosească telefoane mobile ori mijloace electronice de comunicare la distanţă;
• să comunice între ei.

Nerespectarea acestor prevederi va duce la eliminarea din concurs. De asemenea, acelaşi rezultat îl va avea şi încercarea de fraudare a probei scrise.

NOTAREA PROBEI

Punctajul maxim este de 100, iar notarea testelor-grilă se va face în termen de maximum şapte zile lucrătoare de la finalizarea probei.

Vor fi declaraţi admişi candidaţii care vor obţine cel puţin 50 de puncte (funcţiile de execuţie) sau cel puţin 70 de puncte (funcţiile de conducere).

Punctajul pentru proba scrisă (pentru fiecare candidat) va fi acordat pe baza mediei aritmetice a punctajelor date de fiecare membru al comisiei de examinare şi evaluare.

După afişarea rezultatelor, candidaţii nemulţumiţi vor avea la dispoziţie două zile lucrătoare pentru a formula contestaţii.

Contestaţiile vor fi soluţionate în termen de maximum 72 de ore de la expirarea termenului de depunere a acestora.

***

1181 de posturi sunt scoase la concurs în cadrul DGAF-ului, dintre care 280 sunt la Direcţia de combatere a fraudelor.

Consultă AICI Regulamentul concursului.

Sursa: Lege5.ro

Despre autor  ⁄ Alexandru Boiciuc

Alexandru Boiciuc redactează şi editează articole la LegeStart.ro. E licenţiat (specializarea jurnalism) al Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării şi a mai lucrat în presă la ediţia online a ziarului ProSport. Contact: legestart(@)indaco(.)ro

Fara comentarii

Scrie un comentariu