20 Septembrie, 2019

Concursul pentru inspectori antifraudă – ce urmează după etapa depunerii dosarelor?

ACTUALIZARE (6 noi.): Rezultatele finale ale concursului pot fi consultate AICI.
__________

Concursul pentru ocuparea funcţiilor de inspectori antifraudă din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) constă în trei etape.

Acestea sunt selecţia dosarelor de înscriere, proba scrisă şi interviul. Înscrierile s-au desfăşurat între 18 septembrie şi 2 octombrie.

Conform Regulamentului de desfăşurare, la următoarea etapă se pot prezenta doar candidaţii declaraţi admişi în etapa precedentă.

SELECŢIA DOSARELOR

După depunerea dosarelor de înscriere urmează selecţia. Selecţia dosarelor candidaţilor, pe baza îndeplinirii de către aceştia a condiţiilor de participare, este făcută de comisia de examinare şi evaluare, în termen de cinci zile lucrătoare de la expirarea perioadei înscrierilor.

La expirarea termenului de cinci zile lucrătoare se va afişa, la avizierul Fiscului şi pe site-ul instituţiei, rezultatul selecţiei dosarelor (cu menţiunea “admis” sau “respins” pentru fiecare candidat).

Atenţie: Respingerea dosarelor se motivează.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, candidaţii nemulţumiţi pot formula contestaţii, în termen de două zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor.

PROBA SCRISĂ

Proba scrisă va consta în rezolvarea unor teste grilă şi va avea loc pe 19 octombrie 2013 (bibliografia de concurs este disponibilă AICI).

Această probă are drept scop testarea cunoştinţelor teoretice necesare ocupării funcţiei publice pentru care se organizează concursul.

Comisia de concurs va stabili durata probei în funcţie de gradul de dificultate şi complexitate al subiectelor. Aceasta nu va putea depăşi trei ore.

După afişarea rezultatelor, candidaţii nemulţumiţi vor avea două zile lucrătoare la dispoziţie pentru a formula contestaţii.

Informaţii mai detaliate despre proba scrisă pot fi găsite AICI.

INTERVIUL

Interviurile vor fi susţinute în faţa membrilor comisiilor de examinare şi evaluare. La acestea vor participa doar candidaţii declaraţi admişi la proba scrisă.

Scopul interviului este testarea abilităţilor impuse de funcţie, a aptitudinilor şi cunoştinţelor profesionale ale candidaţilor.

Interviurile se vor susţine într-un termen de două zile lucrătoare de la soluţionarea contestaţiilor la proba scrisă.

REZULTATELE FINALE

Rezultatele finale ale concursului vor fi afişate în termen de maximum trei zile lucrătoare de la comunicarea rezultatelor din etapa interviului.

Pentru a fi declarat admis, un candidat trebuie să treacă cu succes de proba scrisă şi de interviu şi să aibă cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post.

Propunerile de numire a candidaţilor declaraţi admişi la concurs vor fi înaintate de preşedintele comisiei de concurs preşedintelui Agenţiei (în cel mult trei zile lucrătoare de la afişarea rezulatelor finale).

Apoi, în cel mult 15 zile calendaristice de la data primirii propunerilor de numire, candidaţii admişi vor fi numiţi în funcţiile publice pentru care au candidat.

Sursa: Lege5.ro

comentarii

Despre autor  ⁄ Alexandru Boiciuc

Alexandru Boiciuc redactează şi editează articole la LegeStart.ro. E licenţiat (specializarea jurnalism) al Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării şi a mai lucrat în presă la ediţia online a ziarului ProSport. Contact: legestart(@)indaco(.)ro

Fara comentarii

Scrie un comentariu