14 Decembrie, 2019

MEMENTO. Concursul de rezidenţiat în medicină, medicină dentară şi farmacie 2014: Înscrierile sunt până pe 27 octombrie

În 2014, concursul de rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie va avea loc în data de 23 noiembrie, potrivit metodologiei de desfăşurare.

Concursul se va desfăşura în şase centre universitare, după cum urmează:

• Bucureşti: pentru posturile publicate în Bucureşti şi judeţele Argeş, Brăila, Buzău, Călăraşi, Constanţa, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Ilfov, Prahova, Teleorman, Tulcea şi pentru locurile publicate în centrele universitare Bucureşti şi Constanţa;

• Cluj-Napoca: pentru posturile publicate în judeţele Alba, Bihor, Cluj, Maramureş, Sălaj, Satu Mare şi pentru locurile publicate în centrele universitare Cluj-Napoca şi Oradea;

• Craiova: pentru posturile publicate în judeţele Braşov, Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt şi Vâlcea şi pentru locurile publicate în centrele universitare Craiova şi Braşov;

• Iaşi: pentru posturile publicate în judeţele Bacău, Botoşani, Galaţi, Iaşi, Neamţ, Suceava, Vaslui, Vrancea şi pentru locurile publicate în centrele universitare Iaşi şi Galaţi;

• Târgu Mureş: pentru posturile publicate în judeţele Bistriţa-Năsăud, Covasna, Harghita, Mureş, Sibiu şi pentru locurile publicate în centrele universitare Târgu Mureş şi Sibiu;

• Timişoara: pentru posturile publicate în judeţele Arad, Caraş-Severin, Hunedoara, Timiş şi pentru locurile publicate în centrele universitare Timişoara şi Arad.

Concursul de rezidenţiat va consta într-un test-grilă cu 200 de întrebări, iar durata de desfăşurare va fi de patru ore.

Potrivit metodologiei, punctajul minim de promovare va reprezenta 60% din punctajul maxim realizat la cele 200 de întrebări pentru fiecare domeniu. Acest punctaj minim de promovare va fi calculat la nivelul fiecărui centru universitar.

Lista locurilor disponibile pentru sesiunea din noiembrie 2014 a concursului de rezidenţiat poate fi consultată aici (pdf), iar lista posturilor disponibile — aici (pdf).

Tematica şi bibliografia pentru concurs sunt disponibile astfel:

- domeniul medicină (pdf), erată la domeniul medicină (pdf);
- domeniul farmacie (pdf).

ÎNSCRIEREA ÎN CONCURSUL DE REZIDENŢIAT

Înscrierea candidaţilor în concursul de rezidenţiat se poate face la direcţiile de sănătate publică şi la ministerele cu reţea sanitară proprie, termenul-limită fiind data de 27 octombrie.

Potrivit Ordinului nr. 1126/2014, taxa de participare la concursul de rezidenţiat este de 360 de lei. Aceasta se plăteşte în contul IBAN nr. RO85TREZ7005003XXX000092, CUI 4266456, DTMB (Direcţia de Trezorerie a Municipiului Bucureşti), beneficiar fiind Ministerul Sănătăţii (cu adresa: str. Cristian Popişteanu, nr. 1-3, sectorul 1, Bucureşti, cod 010024).

Conform metodologiei, persoanele care se pot înscrie în concurs sunt:

candidaţii care au o diplomă de licenţă în profilul medico-farmaceutic uman sau o diplomă echivalentă cu aceasta;

rezidenţii care sunt în pregătire (cu respectarea articolului 6 din Ordonanţa nr. 18/2009, potrivit căruia medicii, medicii dentişti sau farmaciştii nu pot fi în acelaşi timp rezidenţi în mai multe specialităţi sau în forme distincte de rezidenţiat);

specialiştii care vor să facă pregătire în a doua specialitate (specialiştii care au făcut pregătirea prin rezidenţiat — forma pe post — pot obţine a doua specialitate după ce îndeplinesc condiţia din actul adiţional la contractul de muncă);

candidaţii care îndeplinesc condiţiile privind cetăţenia stabilite de Legea nr. 95/2006 şi care au diplomă de licenţă în profil medico-farmaceutic uman sau o diplomă echivalentă cu aceasta.

Atenţie! Candidaţii trebuie să fie apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru a exercita activitate în domeniul pentru care candidează.

Conţinutul dosarului de înscriere este următorul:

cererea de înscriere (care trebuie să conţină numele de familie, iniţiala tatălui şi toate prenumele înscrise în buletin/ cartea de identitate/ paşaport, centrul universitar şi domeniul pentru care concurează. În cerere se menţionează acordul pentru folosirea numelui şi pentru afişarea rezultatului pe internet);

copia buletinului/ cărţii de identitate/ paşaportului;

copia legalizată a diplomei de licenţă de medic, stomatolog (medic dentist) sau farmacist (absolvenţii din 2014 pot să prezinte adeverinţa privind promovarea examenului de licenţă);

adeverinţa eliberată de unitatea în care este încadrat candidatul (din aceasta trebuie să reiasă specialitatea în care este confirmat şi tipul contractului individual de muncă, numai pentru rezidenţi şi specialişti);

certificatul medical privind starea de sănătate eliberat de unitatea sanitară teritorială desemnată de direcţia de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti (în acesta trebuie precizat dacă persoana este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea activităţii în domeniul pentru care candidează);

copia legalizată a actelor doveditoare — în cazul schimbării numelui;

chitanţa de plată a taxei de concurs.

Atenţie! Fiecare candidat poate depune un singur dosar de concurs. Cei care vor depune mai multe dosare (pentru mai multe centre universitare) vor fi eliminaţi din concursul de rezidenţiat.

Notă:
Metodologia concursului de rezidenţiat — care a fost aprobată prin Ordinul comun nr. 1129/566/2014 – este disponibilă integral aici.
comentarii

Despre autor  ⁄ Alexandru Boiciuc

Alexandru Boiciuc redactează şi editează articole la LegeStart.ro. E licenţiat (specializarea jurnalism) al Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării şi a mai lucrat în presă la ediţia online a ziarului ProSport. Contact: legestart(@)indaco(.)ro

Un comentariu

  • Răspunde
    Liana
    mai 6 2015

    Bună ziua aveți informații despre rezidentiat ul de anul acesta 2015 bibliografie medicina dentara , ne-ar fi de mare ajutor în pregătire!multumesc

Scrie un comentariu