ACTUALIZARE (14 aug): Au fost publicate rezultatele selecţiei dosarelor pentru concursurile de admitere la INM şi în magistratură. Mai multe informaţii găsiţi în acest articol.

__________

În perioada următoare va avea loc concursul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii (INM) pentru ocuparea a 160 de locuri de auditori de justiţie.

Potrivit INM-ului, 80 de locuri sunt pentru funcţia de judecător şi 80 sunt pentru funcţia de procuror. După ce vor termina primul an de studii, auditorii de justiţie vor opta pentru funcţia de judecător sau procuror.
Concursul va avea două etape:
• Etapa I:
31 august 2014: test-grilă (eliminatoriu) pentru verificarea cunoştinţelor la materiile drept civil, drept procesual civil, drept penal şi drept procesual penal;
14 septembrie: test-grilă (eliminatoriu) de verificare a raţionamentului logic;
• Etapa a II-a:
26 septembrie – 5 octombrie: interviul, care va consta în: elaborarea în scris a unei analize cu privire la subiectul extras de candidat şi susţinerea orală a acestuia; analiza orală a unei speţe cu elemente de etică specifice profesiei.
Tematica şi bibliografia sunt disponibile aici (.pdf).

ÎNSCRIERE

Cererile de înscriere în concurs se pot depune până pe 22 iulie la tribunalele (sau, după caz, la parchetele de pe lângă acestea) în ale căror circumscripţii îşi au candidaţii domiciliile.
Taxa de înscriere este de 400 de lei şi se poate plăti la casieria tribunalului/parchetului la care se face înscrierea.
Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă:
cererea de înscriere (.pdf);
certificatul de naştere (copie certificată);
actul de identitate (copie certificată);
diploma de licenţă / adeverinţa provizorie (copie legalizată);
chitanţa de plată a taxei de înscriere;
certificatul de cazier judiciar;
certificatul de cazier fiscal.

CONDIŢII

Pentru a se putea înscrie în concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii (art. 14 din Legea nr. 303/2004):
să aibă cetăţenie română, domiciliul în România şi capacitate deplină de exerciţiu;
să fie licenţiaţi în drept;
să n-aibă antecedente penale sau cazier fiscal;
să cunoască limba română.
Atenţie! Există două condiţii care vor fi verificate după afişarea rezultatelor finale. Acestea sunt:
 candidaţii să aibă o bună reputaţie;
 candidaţii să fie apţi, din punct de vedere medical şi psihologic, pentru exercitarea funcţiei.
Mai multe informaţii despre desfăşurarea concursului pot fi găsite în regulamentul de desfăşurare (aprobat prin Hotărârea nr. 439/2006).

Notă: În perioada 1 iulie – 16 octombrie 2014 are loc şi concursul de admitere în magistratură. Mai multe detalii găsiţi aici.

Sursa: INM | Foto: Free Images

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here