Consiliul Superior al Magistraturii a anunţat că, în perioada 15 octombrie – 19 noiembrie 2012, organizaţiile profesionale ale juriştilor, consiliile profesionale ale facultăţilor de drept acreditate, asociaţiile şi fundaţiile care au ca obiectiv apărarea drepturilor omului pot propune Biroului permanent al Senatului câte un candidat în vedere alegerii unui reprezentant al societăţii civile în Consiliul Superior al Magistraturii.

Concursul este organizat în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare, şi cu Hotărârea Biroului permanent al Senatului din data de 2 octombrie 2012.

Conform documentului elaborat de CSM şi Senatul României, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

– specializare în domeniul dreptului, cu o vechime de minim 7 ani în activitatea juridică;

– înaltă reputaţie profesională şi morală;

– nu au făcut parte din serviciile de informare înainte de 1990, nu au colaborat cu acestea şi nu au un interes personal care influenţează sau ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate şi imparţialitate a atribuţiilor prevăzute de lege;

– nu au calitatea de membru al unui partid politic şi nu au îndeplinit, în ultimii 5 ani, funcţii de demnitate publică.

Candidaturile se depun la Biroul permanent al Senatului, însoţite de următoarele documente:

* conform art. 19 alin (3) din Legea nr. 317/2004, republicată:

– hotărârea judecătorească sau

– actul normativ de înfiinţare, actul constitutiv şi statutul persoanelor juridice prevăzute de lege care pot depune candidaturi;

– cazierul fiscal al acestora.

* conform art. 7 alin (4) din Legea 317/2004, republicată:

– curriculum vitae;

– documentele de susţinere a candidaturii;

– declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte că nu au făcut parte din serviciile de informaţii înainte de 1990 şi nici nu au colaborat cu acestea;

– declaraţie autentică, pe propria răspundere, potrivit legii penale, din care să rezulte că nu sunt lucrători operativi, inclusiv acoperiţi, informatori sau colaboratori ai serviciilor de informaţii;

– declaraţie de interese actualizată;

– cazier judiciar.

Consultă anunţul publicat de CSM! Click aici!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here