Consiliul Judeţean Harghita anunţă concursul de proiecte pentru protecţia copiilor şi tinerilor aflaţi în situaţii de risc, cu termen de depunere până pe 15 mai.

Autoritatea contractantă este Consiliul Judeţean Harghita, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita.

Solicitanţii pot fi: persoane juridice fără scop patrimonial – asociaţii sau fundaţii, constituite conform legii, care desfăşoară activităţi de protecţie şi promovare a drepturilor copilului şi tinerilor, aflaţi în situaţii de risc în raza administrativ-teritorială a judeţului Harghita .
Potrivit scopului urmărit, se acordă finanţare nerambursabilă pentru:

• asigurarea funcţionării, dezvoltării şi diversificării serviciilor/centrelor de zi şi a celor de consiliere la nivel comunitar;
• activităţi de prevenire a abandonului familial, de îngrijire pe timpul zilei şi asigurarea a 1-2 mese pe zi pentru copiii în dificultate sau cu dizabilităţi, aflaţi în situaţii de risc de separare de familie, datorită problemelor socio-economice, psihologice sau medicale ale acesteia, beneficiari ai serviciilor/centrelor de îngrijire de zi;
• activităţi şi programe educaţionale în servicii/centre de zi, pe timpul zilei, adecvate vârstei, nevoilor, potenţialului de dezvoltare şi particularităţilor copiilor, derulate sub îndrumarea specialiştilor ( sprijin pentru efectuarea temelor, sprijin pentru formarea şi dezvoltarea abilităţilor şcolare, activităţi de dezvoltare a creativităţii, etc);
• activităţi de prevenire a abandonului copilului nou născut, pentru cuplul mama-copil;
• activităţi şi programe de abilitare şi reabilitare pentru copii cu deficienţe, beneficiari ai serviciilor/centrelor de îngrijire de zi şi ai sistemului de protecţie specială;
• activităţi şi programe recreative şi de socializare pentru copii în dificultate şi cu deficienţe din servicii/centre de îngrijire de zi, precum şi pentru copii/tineri din sistemul de protecţie specială; organizarea sau participarea la tabere, excursii, schimb de experienţă, concursuri de talente, spectacole, expoziţii etc;
• activităţi pentru formarea deprinderilor de viaţă independentă pentru copii şi tineri din sistemul de protecţie specială, pentru tineri aflaţi în situaţii de risc care au părărsit sistemul de protecţie, în domeniul dezvoltării personale, al sprijinirii integrării socioprofesionale, a identificării şi menţinerii unui loc de muncă.

Suma aprobată pe anul 2013 este de 290.000 lei, valoarea maximă a finanţării unui proiect fiind de 10 000 lei.
Programul se va derula pa parcursul acestui an.
Solicitanţii sunt invitaţi să depună propunerea de proiect la registratura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, din municipiul Miercurea Ciuc, Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte:
• pentru prima sesiune de selecţie – 15.05. 2013, orele 15.00;
• pentru a doua sesiune de selecţie – 15.06.2013, orele 15.00.
***

Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă:

Legea nr. 350/2005
privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non profit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 292/2011
a asistenţei sociale;

Legea nr. 272/2004
privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare;

Hotărârea de Guvern nr. 1434/2004
privind atribuţiile şi regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare a direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată;

Legea nr. 273/2006
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

Actele normative menţionate pot fi consultate pe Lege5.ro – noul soft legislativ realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here