Aşa cum anunţa de curând şeful Executivului, recent a fost emis actul de constituire a Consiliului interinstituţional în domeniul combaterii concurenţei neloiale. Reglementarea a fost dată prin Hotărârea Guvernului nr. 162/2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 209/2016.

Organism nepermanent, Consiliul interinstituţional are rol de organism consultativ şi este constituit în scopul definirii şi implementării politicilor publice în domeniul combaterii concurenţei neloiale.

Consiliul interinstituţional este alcătuit din câte doi reprezentanţi de la:

 • Ministerul Finanţelor Publice, în ce priveşte protecţia comercianţilor împotriva publicităţii înşelătoare şi publicităţii comparative;
 • Consiliul Concurenţei, care asigură protecţia întreprinderilor împotriva practicilor de concurenţă neloială;
 • Consiliul Naţional al Audiovizualului, pentru protejarea intereselor colective ale publicului în domeniul serviciilor media audiovizuale;
 • Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor pentru asigurarea protecţiei consumatorilor împotriva practicilor comerciale incorecte;
 • Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, autoritate unică pe teritoriul României în asigurarea protecţiei proprietăţii industriale care îndeplineşte atribuţii în domeniul proprietăţii industriale care decurg din dispoziţiile legale în vigoare şi din acordurile internaţionale la care România este parte;
 • Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, autoritate unică de reglementare, evidenţă prin registre naţionale, supraveghere, autorizare, arbitraj şi constatare tehnico-ştiinţifică care îndeplineşte atribuţii în domeniul drepturilor de autor şi al drepturilor conexe.

Consiliul interinstituţional stabileşte, de asemenea, contacte şi cooperează cu autorităţi şi instituţii ale administraţiei publice, precum şi cu orice entităţi care desfăşoară activităţi în domenii specifice cu impact relevant în menţinerea unei pieţe concurenţiale loiale sau care pot oferi suport în vederea atingerii obiectivelor sale.

Ce va face Consiliul interinstituţional?

Potrivit actului de înfiinţare, acest organism are următoarele atribuţii:

 • asigură coerenţa fundamentării şi implementării politicilor publice din domeniile specifice de activitate cu impact relevant în menţinerea unei pieţe concurenţiale loiale;
 • asigură comunicarea interinstituţională în domeniile specifice de activitate cu impact relevant în menţinerea unei pieţe concurenţiale loiale, precum şi armonizarea punctelor de vedere ale instituţiilor cu atribuţii în domeniu la nivel naţional;
 • supune dezbaterii rezultatele evaluării cadrului legal specific fiecărei autorităţi cu impact relevant în menţinerea unei pieţe concurenţiale loiale şi, după caz, face propuneri pentru îmbunătăţire, în concordanţă cu reglementările Uniunii Europene şi practica în domeniu;
 • elaborează raportul anual privind implementarea legislaţiei cu impact relevant în menţinerea unei pieţe concurenţiale loiale pentru anul precedent, care va fi înaintat Guvernului, prin grija Ministerului Finanţelor Publice, până la data de 30 iunie a anului următor. Raportul va cuprinde o sinteză a principalelor acţiuni ale instituţiilor ce desfăşoară activităţi în domeniile specifice cu impact relevant în menţinerea unei pieţe concurenţiale loiale şi, după caz, propuneri privind îmbunătăţirea politicilor publice în domeniu;
 • emite opinii consultative în domeniul său de competenţă, în vederea menţinerii unei pieţe concurenţiale loiale.

Opiniile consultative şi raportul Consiliului interinstituţional se transmit spre informare instituţiilor şi autorităţilor reprezentate în acest organism.

Ai nevoie de Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here