Prin OUG nr. 124/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistenţă socială au fost modificate Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, ce priveşte persoanele ai căror copii s-au născut începând cu data de 1 ianuarie 2011, şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, care priveşte persoanele ai căror copii s-au născut până la data de 31 decembrie 2010 inclusiv.

Din coroborarea celor trei acte normative rezultă că, în prezent, există şase tipuri de concedii pentru creşterea copiilor, iar indemnizaţiile aferente se vor stabili în raport de un indice social de referinţă (ISR).

Astfel, cele şase tipuri de concedii ce pot fi acordate pentru creşterea copiilor sunt:

* Concediul pentru creşterea copilului în vârstă de până la 1 an, plătit  cu o indemnizaţie lunară în cuantum de 75% din media veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni anterioare naşterii copilului, ce nu poate fi mai mică de 1,2 ISR şi nici mai mare de 6,8 ISR. Acesta se acordă persoanelor ai căror copii s-au născut începând cu data de 1 ianuarie 2011;

* Concediul pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, plătit cu o indemnizaţie lunară în cuantum de 75% din media veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni anterioare naşterii copilului, ce nu poate fi mai mică de 1,2 ISR şi nici mai mare de 2,4 ISR. Acesta se acordă persoanelor ai căror copii s-au născut începând cu data de 1 ianuarie 2011;

* Concediul pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, plătit cu o indemnizaţie lunară în cuantum de 75% din media veniturilor nete lunare realizate în ultimele 12 luni anterioare naşterii copilului, ce nu poate fi mai mică de 1,2 ISR şi nici mai mare de 6,8 ISR. Acesta se acordă persoanelor ai căror copii s-au născut până la data de 31 decembrie 2010 inclusiv.

* Concediul pentru creşterea copilului cu handicap până la împlinirea de către acesta a vârstei de 3 ani, plătit cu o indemnizaţie în cuantum de 75% din media veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni anterioare naşterii copilului, ce nu poate fi mai mică de 1,2 ISR şi nici mai mare de 6,8 ISR. Acesta se acordă persoanelor ai căror copii s-au născut atât până la data de 31 decembrie 2010 inclusiv, cât şi după 1 ianuarie 2011;

* Concediul fără plată pentru creşterea copilului între vârsta de un an şi 2 ani care se acordă persoanelor ai căror copii s-au născut începând cu data de 1 ianuarie 2011 (fără handicap) şi au beneficiat de concediul pentru creşterea copilului în vârstă de până la un an, plătit;

* Concediul fără plată pentru creşterea copilului după primele 3 naşteri, de 4 luni, care se acordă persoanelor ai căror copii s-au născut atât până la data de 31 decembrie 2010 inclusiv, cât şi după 1 ianuarie 2011, în perioada până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv a vârstei de 3 ani, în cazul copilului cu handicap.

Observăm că noua reglementare a modificat şi durata concediului fără plata pentru creşterea copilului după primele trei naşteri de la 3 luni, cât era până la data de 30 decembrie 2011,  la 4 luni.

Dreptul la oricare dintre cele şase tipuri de concedii aparţine nu numai mamei, ci oricăruia dintre părinţii fireşti ai copilului, uneia dintre persoanele care au adoptat copilul, persoana căreia i s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei sau care are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgenţă, cu excepţia asistentului maternal profesionist, care poate beneficia de aceste drepturi numai pentru copiii săi, precum şi persoana care a fost numită tutore.

Av. Colţuc Marius

Fondator Casa de Avocatură Colţuc

www.coltuc.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here