Angajatorii au obligaţia de a aproba concediul pentru creşterea copilului, în condiţiile art. 25 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010, în caz contrar fiindu-le aplicabile sancţiunile prevăzute la art. 26 din acelaşi act normativ. Mai jos, câteva precizări privind aceste condiţii.

Concediul pentru creşterea copilului

Prevederile din introducere se regăsesc în Legea nr. 166/2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistenţă socială, inclusiv O.U.G. nr. 111/2010. Acest din urmă act normativ prevede că angajatorul are obligaţia de a aproba concediul pentru creşterea copilului prevăzut la art. 2 alin. (1) al O.U.G. nr. 111/2010, dispoziţie potrivit căreia, începând cu data de 1 ianuarie 2011, persoanele care, în ultimul an anterior datei naşterii copilului, au realizat timp de 12 luni venituri din salarii, venituri din activităţi independente, venituri din activităţi agricole supuse impozitului pe venit, pot beneficia opţional de următoarele drepturi:
a) concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la un an, respectiv trei ani în cazul copilului cu handicap, precum şi de o indemnizaţie lunară (text în vigoare de la 1 ianuarie 2012, în redactarea impusă prin modificare adusă de O.U.G. nr. 124/2011);
sau de
b) concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la doi ani, precum şi de o indemnizaţie lunară.

Concediul fără plată

Angajatorul are obligaţia de a aproba, de asemenea, şi concediul fără plată pentru creşterea copilului până la vârsta de doi ani, după împlinirea de către copil a vârstei de un an, cu excepţia copilului cu handicap. Acest drept priveşte numai persoanele care au optat pentru acordarea concediului pentru creşterea copilului în vârstă de până la un an, precum şi pentru indemnizaţia lunară prevăzute la litera a) de mai sus.
Perioada de acordare se stabileşte de comun acord cu angajatul.
Art. 25 din ordonanţa de urgenţă interzice, de asemenea, angajatorului să dispună încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu în cazul:
– salariatei/salariatului care se află, după caz, în concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la un an sau de până la doi ani, respectiv trei ani, în cazul copilului cu handicap;
– salariatei/salariatului care se află în plata stimulentului de inserţie.
Interdicţia privind încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu se extinde, o singură dată, cu până la şase luni după revenirea definitivă a salariatei/salariatului în unitate.
ATENŢIE: Dispoziţiile privind interdicţia şi extinderea acesteia NU se aplică în cazul concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizării judiciare sau a falimentului angajatorului, în condiţiile legii.
Dacă totuşi angajatorul nu respectă aceste interdicţii, fapta lui constituie contravenţie, care se sancţionează cu amendă de la 1.000 la 2.500 de lei. Acest regim sancţionator este în vigoare de la 1 ianuarie 2012, prin efectul aceleiaşi ordonanţe de urgenţă nr. 124/2011.
În baza controlului intern, Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială verifică, prin sondaj, la nivelul agenţiilor teritoriale corectitudinea datelor introduse şi stabilirea drepturilor de indemnizaţie lunară şi stimulent de inserţie. Neregulile constatate se sancţionează în condiţiile legii.

Stimulentul de inserţie

Reglementat prin art. 7 din O.U.G. nr. 111/2010, articol în forma în vigoare din 14 octombrie 2012, stimulentul de inserţie se acordă de drept persoanelor care în perioada în care beneficiază de concediul pentru creşterea copilului, prevăzut la art. 2 alin. (1) şi care obţin venituri supuse impozitului (acestea sunt venituri din salarii, venituri din activităţi independente, venituri din activităţi agricole, definite la art. 46, art. 55 alin. (1) şi (2) şi art. 71 din Codul fiscal şi reprezintă valoarea obţinută după aplicarea cotei de impozitare asupra venitului impozabil stabilit conform legii, corespunzător fiecărei categorii de venit).
Stimulentul de inserţie este în cuantum lunar de 1 ISR. Potrivit modificărilor aduse de O.U.G. nr. 126/2008 la Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, indicatorul social de referinţă (ISR) reprezintă unitatea exprimată în lei la nivelul căreia se raportează prestaţiile băneşti, cu excepţia indemnizaţiei de şomaj, suportate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, acordate atât în vederea asigurării protecţiei persoanelor în cadrul sistemului asigurărilor pentru şomaj, cât şi în vederea stimulării anumitor categorii de persoane pentru a se încadra în muncă, precum şi a angajatorilor pentru a încadra în muncă persoane în căutarea unui loc de muncă. O.U.G. nr. 126/2008 a stabilit valoarea indicatorului social de referinţţă la 500 de lei, valoare care a rămăs nemodificată până în prezent.
Stimulentul de inserţie se acordă după cum urmează:

pentru persoanele care beneficiază de concediul pentru creşterea copilului prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. a), dacă acestea obţin venituri supuse impozitului înainte de împlinirea de către copil a vârstei de un an, pentru perioada rămasă până la împlinirea de către copil a vârstei de doi ani;
– pentru persoanele care beneficiază de concediul pentru creşterea copilului prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. b), dacă acestea obţin venituri supuse impozitului, după împlinirea de către copil a vârstei de un an, pentru perioada rămasă până la împlinirea de către acesta a vârstei de doi ani;
– pentru persoanele care beneficiază de concediul pentru creşterea copilului cu handicap în vârstă de până la trei ani, prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. a), oricând, pe toată perioada.
În cazul persoanelor care beneficiază de indemnizaţia lunară şi solicită dreptul la stimulent de inserţie, plata acestei indemnizaţii se suspendă.
Detalii punctuale privind acordarea stimulentului de inserţie se regăsesc în Capitolul IV din Norma metodologică de aplicare a O.U.G. nr. 111/2010.

O critică de neconstituţionalitate

Pentru aplicarea în timp a O.U.G. nr. 111/2010, care a suferit o serie de modificări şi completări, precum şi dacă doriţi să vedeţi ce anume aspecte au ridicat nemultumiri, celor interesaţi, forme anterioare al reglementării, vă recomandăm recenta Decizie nr. 8/2014 a Curţii Constituţionale referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (3) şi art. 7 din O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 121/2014.
————————————(P)————————————
Legislaţia românească este accesibilă în Lege5 – soft de documentare legislativă disponibil în variantele OnlineDesktop şi Mobile.
Destinat atât specialiştilor, cât şi novicilor, Lege5 este bazat pe un motor de căutare performant şi uşor de folosit. Totodată, Lege5 oferă o bază de date (actualizată constant) ce acoperă atât legislaţia românească şi europeană, cât şi jurisprudenţa românească şi europeană. Baza include gratuit toate documentele publicate în Monitorul Oficial, dar şi achiziţii publice, modele şi formulare.
Află mai multe despre Lege5 de AICI.

L5S

Foto articol: Sxc.hu

comentarii

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here