21 August, 2019

Concediul legal anual şi concediul medical

“Un lucrător a cărui incapacitate de muncă a survenit în timpul concediului său anual plătit are dreptul de a recupera ulterior perioada de concediu cu o durată echivalentă aceleia a concediului său medical. Acest drept este acordat independent de momentul la care a survenit incapacitatea de muncă”.

Astfel s-a pronunţat Curtea de Justiţie a Uniunii Europene – în cauza C-78/11 -  ca răspuns la o întrebare preliminară formulată de instanţele spaniole.

În extrasul de presă privind această hotărâre, se arată că Directiva privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru recunoaşte oricărui lucrător dreptul la concediu anual. Referirea priveşte Directiva 2003/88/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru (JO L 299, p. 9, Ediţie specială, 05/vol. 7, p. 3). Dreptul la concediu anual rezultă din articolul 7 alineatul (1) din această directivă.

În Spania, perioadele de concediu trebuie stabilite de comun acord între angajator şi lucrător, dacă este cazul, în conformitate cu ceea ce prevăd convenţiile colective cu privire la planificarea anuală a concediilor.

Dreptul spaniol prevede de asemenea că, atunci când perioada de concediu coincide cu o perioadă de incapacitate ocazionată de sarcină, de naştere sau de alăptare, lucrătoarea are dreptul de a efectua ulterior concediul care corespunde perioadei de incapacitate. Aceeaşi posibilitate există atunci când perioada de concediu stabilită pentru un lucrător coincide cu o perioadă de suspendare a contractului său de muncă pentru motive de naştere, de deces al mamei consecutiv naşterii, de naştere prematură, de spitalizare a nou-născutului, de adopţie sau de încredinţare.

În speţă, Convenţia colectivă a marilor magazine pentru perioada 2009-2010 cuprinde o dispoziţie similară. Legislaţia spaniolă nu reglementează însă cazurile în care perioada de concediu coincide cu o perioadă de incapacitate cauzată de un concediu medical.

Mai multe sindicate ale lucrătorilor au sesizat justiţia spaniolă cu acţiuni colective pentru recunoaşterea dreptului lucrătorilor supuşi Convenţiei colective a marilor magazine de a beneficia de concediul anual plătit chiar şi atunci când acesta coincide cu perioade de concediu efectuate ca urmare a incapacităţii de muncă.

Cu toate acestea, Asociaţia Naţională a Marilor Întreprinderi de Distribuţie se opune unei asemenea posibilităţi.

Aceasta consideră că lucrătorii care se află în situaţia de incapacitate de muncă – înainte de începutul unei perioade de concediu stabilite în prealabil sau în cadrul acestei perioade – nu au dreptul de a beneficia de concediu decât după încetarea situaţiei de incapacitate de muncă, cu excepţia cazurilor expres prevăzute de reglementarea naţională.

Curtea Supremă spaniolă, sesizată cu această cauză, a solicitat Curţii de Justiţie să stabilească dacă directiva se opune reglementării spaniole potrivit căreia un lucrător aflat în incapacitate de muncă survenită în perioada concediului anual plătit nu are dreptul de a beneficia ulterior de acest concediu anual atunci când coincide cu perioada de incapacitate de muncă. În hotărârea pronunţată pe 21 iunie a.c., Curtea răspunde afirmativ.

Curtea aminteşte în această privinţă că, potrivit unei jurisprudenţe constante (Hotărârea din 22 noiembrie 2011, pronunţată în cauza C-214/10 KHS), dreptul la concediu anual plătit trebuie considerat un principiu de drept social al Uniunii de o importanţă deosebită. În calitate de principiu al dreptului social al Uniunii, dreptul la concediu este consacrat în mod expres de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Acest drept la concediu anual plătit nu poate fi interpretat în mod restrictiv.

Curtea mai arată, pe de altă parte, că finalitatea dreptului la concediul anual plătit este aceea de a permite lucrătorului să se odihnească şi să dispună de o perioadă de destindere şi de recreere. Astfel, această finalitate diferă de aceea a concediului medical, care permite lucrătorului să se restabilească după o boală care a generat incapacitatea de muncă.

Ţinând seama de finalitatea concediului anual plătit, Curtea s-a pronunţat deja în sensul că un lucrător aflat în situaţia de incapacitate de muncă înainte de începutul unei perioade de concediu plătit are dreptul de a-l efectua într-o altă perioadă decât aceea care coincide cu perioada de concediu medical. În acest sens, se face trimitere la Hotărârea din 10 septembrie 2009, pronunţată în cauza C-277/08 Vicente Pereda.

În hotărârea pronunţată în cauza de faţă, Curtea precizează că momentul la care a survenit incapacitatea este lipsit de relevanţă. Prin urmare, lucrătorul are dreptul de a efectua ulterior concediul anual plătit care coincide cu perioada de concediu medical, și aceasta indiferent de momentul la care a survenit incapacitatea de muncă.

Astfel, ar fi aleatoriu şi contrar finalităţii dreptului la concediul anual plătit să se acorde lucrătorilor dreptul la concediu anual plătit numai cu condiţia ca aceştia din urmă să se afle deja în situaţia de incapacitate de muncă la momentul la care a început perioada de concediu anual plătit.

În acest context, Curtea aminteşte că noua perioadă de concediu anual (care corespunde duratei de suprapunere între perioada de concediu stabilită iniţial şi perioada de concediu medical) de care lucrătorul poate beneficia după însănătoşire, poate fi stabilită, eventual, în afara perioadei de referinţă corespunzătoare concediului anual.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu