Regulamentul privind concediile personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din Ministerul Justiţiei este parte integrantă din Ordinul 1174/2023 şi este în vigoare de la 18 iulie 2023. 

Personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din Ministerul Justiţiei, denumit în continuare personal de specialitate juridică, are dreptul la concediu de odihnă plătit, concedii de studii de specialitate plătite pentru participarea la cursuri sau alte forme de specializare organizate în ţară sau în străinătate, pentru pregătirea şi susţinerea examenului de capacitate şi de doctorat, concedii fără plată, concedii medicale, precum şi la alte concedii, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Personalul de specialitate juridică are dreptul la un concediu de odihnă anual, plătit, de 35 de zile lucrătoare. Acest drept nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renunţări sau limitări.Durata efectivă a concediului de odihnă anual se acordă proporţional cu activitatea prestată într-un an calendaristic.

Pentru personalul de specialitate juridică încadrat în timpul anului, durata concediului de odihnă se va stabili proporţional cu perioada cuprinsă între data încadrării şi ultima zi a anului.Personalul de specialitate juridică ce nu a desfăşurat activitate întregul an calendaristic nu are dreptul la concediu de odihnă pentru acel an.

La stabilirea duratei concediului de odihnă anual, perioadele de incapacitate temporară de muncă, cele aferente concediului de maternitate, concediului paternal, concediului de risc maternal, concediului pentru îngrijirea copilului bolnav, concediului de îngrijitor şi perioada absenţei de la locul de muncă în condiţiile art. 1522 din Codul muncii se consideră perioade de activitate prestată.

Personalul de specialitate juridică are dreptul la concediu de odihnă anual şi în situaţia în care incapacitatea temporară de muncă se menţine, în condiţiile legii, pe întreaga perioadă a unui an calendaristic, angajatorul fiind obligat să acorde concediul de odihnă anual într-o perioadă de 18 luni începând cu anul următor celui în care acesta s-a aflat în concediu medical.

Concediile pentru formare profesională

Concediul fără plată pentru interese personale

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here