În Monitorul Oficial nr. 321 din 16 aprilie au fost publicate modificările şi completările la Normele de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017.

Recentul ordin comun nr. 633/470/2020, semnat de ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 321 din 16 aprilie 2020.

Reamintim, în context, că Ordonanţa de urgenţă nr. 158/2005 a fost adaptată prin art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, precum și pentru reglementarea unor măsuri de protecție socială.

– Durata cumulată a concediilor medicale acordate de medicul de familie pentru incapacitate temporară de muncă (şi care, potrivit Normelor, nu poate depăși 30 de zile calendaristice în ultimul an, socotite de la prima zi de îmbolnăvire, indiferent de cauza acesteia) nu cuprinde și zilele de concediu medical care se acordă:

  • pentru urgenţe medico-chirurgicale;
  • pentru consultațiile medicale la distanță acordate în perioada stării de urgență, în cazurile care necesită concediu medical;
  • pentru prelungirea cu cel mult 14 zile, a concediului medical la externarea din spital a pacientului cu COVID-19, de către medicul de familie, pe baza scrisorii medicale eliberate de medicul curant din spital;
  • pentru prelungirea de către medicul de familie a concediului medical pentru aceeași afecțiune, cu încadrarea în duratele maxime prevăzute de lege dacă, după expirarea concediului medical acordat la ieșirea din spital, starea sănătății pacientului nu permite reluarea activității (pe baza scrisorii medicale eliberate de medicul).

 Concediul și indemnizația pentru carantină se acordă asiguraților cărora li se interzice continuarea activității din cauza unei boli contagioase, pe durata stabilită prin documentul eliberat de către direcția de sănătate publică.

Certificatul de concediu medical pentru carantină se eliberează de medicul curant; dacă durata perioadei de carantină depășește 90 de zile, pentru aceste certificate de concediu medical, nu este necesar avizul medicului expert al asigurărilor sociale.

– În Norme au fost introduse dispoziții specifice privind certificatele de concediu medical acordate în perioada stării de urgență. Astfel:

  • Certificatele de concediu medical eliberate în perioada stării de urgență se pot transmite de către medicii curanți către persoanele asigurate și prin mijloace electronice de transmitere la distanță.
  • Certificatele de concediu medical se pot acorda și la o dată ulterioară, dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data încetării perioadei stării de urgență, pentru următoarele situații: în caz de sarcină și lăuzie (numai concediu medical pentru maternitate); pentru perioada de internare în spital; pentru imobilizare în sisteme de imobilizare specifice aparatului locomotor, numai de către medicul ortoped/chirurg; situații pentru care este necesar avizul medicului expert al asigurărilor sociale peste 90 de zile; în caz de carantină; pentru risc maternal; pentru îngrijirea copilului bolnav; pentru persoanele asigurate aflate în incapacitate temporară de muncă, care au urmat un tratament în străinătate pentru afecțiuni care nu pot fi tratate în țară, precum și pentru cele care își pierd capacitatea de muncă în timp ce se află în altă țară în interes de serviciu sau în interes personal; pentru asigurații cu afecțiunile speciale prevăzute la art. 18 alin. (3); alte situații care necesită prelungirea concediului medical de către medicii de specialitate, alții decât medicii de familie; pentru consultațiile medicale la distanță acordate în perioada stării de urgență, potrivit în cazurile care necesită concediu medical.
  • Certificatele de concediu medical care cuprind a 91-a zi sau depășesc 183 de zile, precum și cele acordate pentru risc maternal, în perioada stării de urgență, se eliberează și se plătesc fără avizul medicului expert al asigurărilor sociale, respectiv fără avizul medicului de medicina muncii.
  • Certificatele de concediu medical care cuprind a 91-a zi sau depășesc 183 de zile, cele acordate pentru risc maternal, precum și cele acordate de medici, alții decât medicii de familie, care au fost eliberate până la data instituirii stării de urgență prevăzute la alin. (1), se plătesc fără avizul medicului expert al asigurărilor sociale, fără avizul medicului de medicina muncii, respectiv fără avizul medicului de familie.

– În cererile de recuperare a sumelor reprezentând indemnizații, care se plătesc de către angajatori angajaților care au beneficiat de certificate de concediu medical NU se cuprind sumele reprezentând indemnizații de asigurări sociale de sănătate aferente certificatelor de concediu medical pentru carantină instituționalizată sau la o locație declarată sau prin izolare, ca urmare a unei suspiciuni de infectare cu virusul SARS-CoV-2, de care a beneficiat personalul propriu, începând cu veniturile aferente lunii martie 2020, și care au fost suportate integral de către aceste instituții.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here