17 Septembrie, 2019

Concedierea pentru necorespundere profesională – recomandări procedurale

În conformitate cu prevederile Codului Muncii (art. 61 lit. d), angajatorul poate dispune concedierea pentru motive ce țin de persoana salariatului în cazul în care salariatul nu corespunde profesional locului de muncă pe care este încadrat.

Întrucât este o procedură delicată — a cărei nerespectare duce la pierderea litigului în cazul în care fostul salariat decide să conteste decizia de concediere –, mai jos pot fi găsiți pașii recomandați privind procedura în cazul unei astfel de concedieri.

Pași preliminari

1. Angajatorul trebuie să aibă un regulament intern făcut cu simț de răspundere în care sunt stabilite, în mod clar, criteriile de evaluare a salariaților, procedura de evaluare și sancțiunile în cazul unei evaluări nesatisfăcătoare.

2. În funcție de poziția ocupată de salariați, angajatorul trebuie să întocmească fișe de post în care sunt descrise clar sarcinile și atribuțiile salariatului pe lângă alte elemente.

3. Criteriile de evaluare a activității profesionale a salariatului trebuie aduse la cunoștința salariatului prin însăși informarea angajatorului cu privire la viitorul loc de muncă în conformitate cu art. 17 alin. 3 lit. e.

4. Este recomandat ca aceste criterii de evaluare a salariaților să fie introduse și în contractul individual de muncă (fie în fișa postului sau într-o anexă ce face parte integrantă din contractul individual de muncă).

5. Regulamentul intern care conține referiri la toate elementele prevăzute la art. 242 din Codul Muncii trebuie adus la cunoștința salariatului, încă din prima zi de muncă, întrucât doar din momentul în care este adus la cunoștință regulamentul își va produce efectele. Luarea la cunoștință a salariatului cu privire la prevederile regulamentului intern va fi dovedită prin semnarea pe un exemplar din regulament și prin scrierea mențiunii ”Am citit și am luat la cunoștință”. Acest exemplar este indicat să stea la dosarul de personal al salariatului împreună cu celelalte documente relevante.

Controlul activității salariatului

Angajatorul — prin personalul de conducere sau prin superiorii ierarhici ai salariaților — efectuează controlul periodic al acestora și al modului în care aceștia își îndeplinesc sarcinile/atribuțiile clar delimitate în fișa postului. Acest control se efectuează în conformitate cu procedura de evaluare prevăzută în regulamentul intern al angajatorului și pe baza criteriilor de evaluare a activității profesionale a salariaților. De aceea, este indicat, pentru a evita litigii de muncă și pierderea acestora în instanță, ca aceste criterii și proceduri să fie stabilite în mod obiectiv astfel încât a nu crea impresia favorizării unei anumite categorii de salariați față de alta.

Atunci când se constată că activitatea salariatului, în urma procedurii de evaluare, nu își îndeplinește corespunzător atribuțiile și sarcinile de muncă, acesta urmează a fi avertizat în scris cu privire la lipsurile sale și este indicat un control mai atent al activității acestuia pentru a determina dacă aceasta se îmbunătățește sau nu.

Atunci când, după repetate evaluări, activitatea salariatului este încă necorepunzătoare — luând în considerare criteriile de evaluare și procedura stabilită în regulamentul intern al angajatorului –, se va constata în scris necorespunderea sa profesională.

Atenție! Concedierea pentru necorespundere profesională nu poate fi dispusă decât după efectuarea evaluării profesionale a salariatului în conformitate cu procedura de evaluare stabilită în regulamentul intern al angajatorului sau, dacă este cazul, în contractul colectiv de muncă aplicabil.

Procedura concedierii

Atunci când este vorba despre o concediere pentru necorespundere profesională, angajatorul are obligația de a propune salariatului în cauză alte locuri de muncă vacante în unitate compatibile cu pregătirea profesională sau, după caz, cu capacitatea de muncă stabilită de medicul de medicina muncii.

Atunci când angajatorul nu dispune de locuri de muncă vacante care corespund pregătirii profesionale sau capacității de muncă a salariatului, acesta va avea obligația solicitării sprijinului agenției teritoriale de ocupare a forței de muncă pentru a putea distribui salariatul.

Totuși, în cazul în care angajatorul dispune de astfel de locuri vacante, salariatul va avea la dispoziție trei zile lucrătoare să își exprime, în scris, opțiunea cu privire la locurile de muncă comunicate. Dacă salariatul nu își exprimă opțiunea în termenul legal de trei zile lucrătoare, precum și după notificarea cazului către agenția teritorială privind ocuparea locurilor de muncă, abia atunci angajatorul poate dispune concedierea salariatului pentru necorespundere profesională.

Atunci când concedierea intervine pentru necorespunderea profesională a salariatului, angajatorul are obligația de a emite decizia de concediere în termen de 30 de zile calendaristice de la data constatării cauzei concedierii (respectiv de la data evaluării profesionale a salariatului).

Această decizie trebuie să fie în scris, să curpindă motivația în fapt și în drept, să cuprindă precizări cu privire la termenul în care poate fi contestată și indicarea instanței judecătorești competente. Dacă aceste elemente nu sunt respectate, decizia de concediere va fi lovită de nulitate.

Atenție! Obiectivele de performanță individuală stabilite de angajator, acesta având această prerogativă, în conformitate cu art. 40 alin. 1 lit. f din Codul Muncii, nu reprezintă un motiv de concediere pentru necorespundere profesională. Acestea sunt folosite pentru a determina ceea ce salariatul face peste atribuțiile și sarcinile trasate în fișa postului (atunci când se acordă bonusuri de performanță, de exemplu). Acestea pot fi folosite cel mult ca un element de partajare a salariaților în cazul unei concedieri colective (art. 69 alin. 3 din Codul Muncii).

——(P)——

Legislaţia românească este accesibilă în Lege5 - soft de documentare legislativă disponibil în variantele OnlineDesktop şi Mobile.

Destinat atât specialiştilor, cât şi novicilor, Lege5 este bazat pe un motor de căutare performant şi uşor de folosit. Totodată, Lege5 oferă o bază de date (actualizată constant) ce acoperă atât legislaţia românească şi europeană, cât şi jurisprudenţa românească şi europeană. Baza include gratuit toate documentele publicate în Monitorul Oficial, dar şi achiziţii publice, modele şi formulare.

Află mai multe despre Lege5 de AICI.

L5S

Foto articol: All-free-download.com

comentarii

Despre autor  ⁄ Cătălina Cibotariu

Corporate Lawyer, Trinity Corporate Services Romania. Contact: catalinacibotariu@yahoo.com

Un comentariu

 • Răspunde
  septembrie 14 2016

  Buna ziua,

  Va rog sa ma ajutati daca se poate cu un raspuns la urmatoarea situatie:

  Lucrez in cadrul unei mari companii de IT din oras, contract temporar perioada determinata de 24 luni, printr-un SRL, ca angajat extern. Am trecut de perioada de proba de 3 luni in urma unui test intern. Eu si colegii mei am fost informati inca de la inceput de posibilitatea de a trece pe perioada nedeterminata si ca angajati cu toate drepturile inainte de cele 24 luni in cazul in care suntem performanti.
  Au trecut 9 luni de la angajare si am fost anuntati ca urmeaza un test in urma caruia se va determina cine ramane in firma si cine este concediat.
  Doresc sa stiu cat de legal este ca un angajat sa fie concediat in urma unui test, neexistand alte motive (exemplu cele din Art. 65 si 66 din Codul Muncii)? Ce inseamna mai exact necorespundere profesionala? In caz de necorespundere profesionala, compania are OBLIGATIA de a propune alte posturi disponibile. Se aplica si pentru angajatii cu contract pe perioada determinata?

  Va multumesc!

Scrie un comentariu