În Monitorul Oficial din data de 21 septembrie 2018, a fost publicat Ordinul ANAF nr. 3903/2018 pentru aprobarea Procedurii privind structura şi periodicitatea transmiterii a informaţiilor cuprinse în declaraţiile fiscale. Acesta reglementează modul în care vor fi comunicate de către ANAF la Casa națională de sănătate persoanele asigurate în baza contribuţiei la sănătate. 

Prezentul act normativ stabilește procedura prin care Agenția națională de administrare fiscală comunică către Casa națională de sănătate persoanele fizice ce au calitate de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate și implicit calitatea de asigurat la sistemul public de asigurări de sănătate. 

Procedura ține cont de modificările fiscale intervenite în anul 2018 și de tipul veniturilor aflate în sfera contribuției la sănătate. 

Având în vedere că recent s-a încheiat termenul de depunere a declarației unice privind impozitul pe venit și asigurările sociale pentru persoanele fizice, apreciem că în acest moment prezenta procedură acoperă toți contribuabilii ce sunt asigurați la sistemul de sănătate în baza plății contribuției. 

Următoarele categorii de persoane sunt asigurate la sistemul public de sănătate în baza plății contribuției la sănătate: 

1.         persoane fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor, pentru care contribuţia de asigurări sociale de sănătate se reţine la sursă de către plătitorul de venituri şi se declară în declaraţia formular D112; 

2.         persoane fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, pentru care contribuţia de asigurări sociale de sănătate se reţine la sursă de către plătitorul de venituri şi se declară în declaraţia formular D112; 

3.         persoane fizice care realizează venituri din arendă pentru care contribuţia de asigurări sociale de sănătate se reţine la sursă de către plătitorul de venituri şi se declară în declaraţia formular D112; 

4.      persoane fizice care realizează venituri din asocieri cu persoane juridice, contribuabili potrivit prevederilor titlului II şi titlului III din Codul fiscal sau Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, pentru care contribuţia de asigurări sociale de sănătate se reţine la sursă de către plătitorul de venituri şi se declară în declaraţia formular D112; 

5.         persoane fizice care realizează venituri în baza contractelor de activitate sportivă pentru care contribuţia de asigurări sociale de sănătate se reţine la sursă de către plătitorul de venituri şi se declară în declaraţia formular D112; 

6.         persoane fizice care realizează venituri, peste nivelul plafonului minim, de natura celor prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b)-h) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, care depun Declaraţia unică: activități independente, profesii libere venituri din investiții, venituri din alte surse de venit, venitul din cedarea folosinței bunurilor; 

7.         persoane fizice care realizează venituri, sub nivelul plafonului minim, de natura celor prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b)-h) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, care depun opţional Declaraţia unică: activități independente, profesii libere venituri din investiții, venituri din alte surse de venit, venitul din cedarea folosinței bunurilor; 

8.        persoane fizice prevăzute la art. 180 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, care nu realizează venituri asupra cărora se datorează contribuţia şi nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, care depun opţional Declaraţia unică: persoane fizice ce nu realizează venituri însă optează pentru calitatea de asigurat; 

9.           persoane care se află în concediu de acomodare, potrivit Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în concediu pentru creşterea copilului; 

10.         persoane fizice care beneficiază de ajutor social; 

11.          persoanele aflate în incapacitate temporară de muncă/concediu medical;

12.      asiguraţi preluaţi de casele teritoriale de pensii de la unităţile în faliment, precum şi persoane preluate în plata indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale.

Comunicarea de către ANAF către Casa naţională de asigurări de sănătate se va face astfel:

a)            Zilnic pentru persoanele înregistrate în baza declarației 112;

b)           Zilnic pentru persoanele ce depun declarație unică după intrarea în vigoare a prezentei proceduri;

c)            În termen de maxim 10 zile pentru acele persoane care au depus declarația unică sau alte declarații fiscale de venit în perioada 01 ianuarie și data de intrare în vigoare a prezentului ordin;

d)           Lunar se va comunica Casei naționale de sănătate situația angajatorilor la care își desfășoară activitatea persoanele asigurate în sensul precizării datei începerii activității, suspendării sau încetării activității. 

Procedura cuprinde și structura fișierelor electronice utilizate de cele două instituții.

Ai nevoie de Ordinul ANAF nr. 3903/2018? Îl poți obține în varianta actualizată, în format .PDF sau MOBI apăsând AICI! 
comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here