CSA a anunţat publicarea Ordinului 20/2012 pentru completarea Normelor privind autorizarea şi funcţionarea asigurătorilor, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 16/2012 în Monitorul Oficial, Partea I nr. 706 din 16.10.2012, printr-un comunicat de presă publicat pe site-ul instituţiei.

Actul normativ conţine un articol unic cu referire la completarea Normelor privind autorizarea şi funcţionarea asigurătorilor, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 16/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 631 din 3 septembrie 2012.

Astfel, se prevede introducerea unui nou alineat, (21), în cadrul art. 10, după alin. (2) prin care restricţiile prevăzute la art.5. alin.(1), lit. g) se aplică şi în cazul persoanelor fizice sau juridice, acţionari semnificativi ai unui asigurător care doresc să-şi majoreze cota de capital deţinută ori care participă la majorarea capitalului acelui asigurător.

Aceste restricţii se referă la sumele destinate participării la capitalul social al asiguratorului, care nu trebuie să provină din împrumuturi, indiferent cu ce titlu, cu excepţia sumelor puse la dispoziţia unei filiale de către societatea-mamă, din sursele proprii ale acesteia.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here