O recentă hotărâre de Guvern instituie schema de ajutor de stat prin care se acordă compensaţii reprezentând contravaloarea produselor pe care proprietarii nu le recoltează, datorită funcţiilor de protecţie stabilite prin amenajamente silvice care determină restricţii în recoltarea de masă lemnoasă.
Hotărârea Guvernului nr. 447/2017 este în vigoare din data de 6 iulie, data publicării în Monitorul Oficial nr. 526/2017.
 
Restricţiile de exploatare ţin de două criterii:
  • ocrotirea naturii, pentru pădurile constituite în zonele de protecţie strictă sau integrală a ariilor naturale protejate, rezervaţiile ştiinţifice, pădurile virgine şi cvasivirgine, rezervaţiile naturale, care conservă resurse genetice deosebite;
  • ca măsuri speciale de protecţie în păduri unde recoltarea masei lemnoase este substanţial diminuată, astfel încât prin restricţiile impuse să nu fie afectat ecosistemul forestier.
Ajutorul de stat se acordă anual, pe hectar de pădure, în scopul compensării beneficiarilor pentru pierderile de venit generate de dezavantajele din zonele în cauză, legate de punerea în aplicare a restricţiilor. Atenţie, însă, la depunerea cererii pentru ajutorul de stat, între altele trebuie să se facă dovada că nu au existat tăieri ilegale în pădurile încadrate în tipurile funcţionale T1 şi/sau T2 în anul anterior anului pentru care se face solicitarea de acordare a compensaţiilor, în volum mediu mai mare de 1 mc/ha!

Ca regulă generală, cererile de acordare a compensaţiilor, pentru anul în curs, însoţite de documentele prevăzute în Norme se depun anual, până la data de 30 iunie, la structura teritorială de specialitate din subordinea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

Pentru anul 2017, prin cererile de acordare a compensaţiilor, însoţite de dosarul fără de care nu se poate, se depun în termen de maximum 90 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a hotărârii de Guvern (6 iulie), la structura teritorială de specialitate din subordinea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

Tot pentru anul 2017, se acordă compensaţii numai pentru perioada cuprinsă între data 6 iulie şi data de 31 decembrie.

Metodologia de calcul al compensaţiilor este prezentată în Anexa 1 la hotărârea de guvern.

Durata de aplicare a schemei de ajutor de stat este de la data intrării în vigoare a hotărârii de Guvern şi până la data de 31 decembrie 2020, inclusiv.

Valoarea totală maximă aferentă schemei pentru perioada 2017-2020 este de 285 milioane lei şi se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat cu această destinaţie Ministerului Apelor și Pădurilor. Pentru jumătatea de an rămasă din 2017 valoarea totală maximă aferentă este de 19 milioane lei.

La data intrării în vigoare a H.G. nr. 447/2017 se abrogă texte şi anexe din din cuprinsul Normelor metodologice de acordare, utilizare şi control al sumelor anuale destinate gestionării durabile a fondului forestier proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice şi a celui proprietate publică şi privată a unităţilor administrativ- teritoriale şi pentru aprobarea Procedurii de realizare a serviciilor silvice şi de efectuare a controalelor de fond, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 861/2009, publicată în Monitorul Oficial nr. 573/2009, cu modificările ulterioare.

Ai nevoie de Hotărârea nr. 447/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de acordare, utilizare și control al compensațiilor reprezentând contravaloarea produselor pe care proprietarii nu le recoltează, datorită funcțiilor de protecție stabilite prin amenajamente silvice care determină restricții în recoltarea de masă lemnoasă? O poți obține în varianta actualizată, în format .PDF sau MOBI apăsând AICI!
comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here