Dacă tot vorbim despre recenta Lege nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire a imobilelor, să amintim şi de o altă ordonanţă de urgenţă, relativ recentă, privind plata eşalonată a despăgubirilor datorită unor situaţii istorice speciale.

O.U.G. nr. 10/2013
, la care ne referim, a fost publicată în Monitorul oficial nr. 114 din 28 februarie a.c.

Actul normativ are un titlu ceva mai lung, pentru a include toate situaţiile la care se referă, anume pentru plata eşalonată a despăgubirilor stabilite potrivit dispoziţiilor:

• Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940;

 ale Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947;

 precum şi ale Legii nr. 393/2006 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor Români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre şi la un schimb de comune între România şi Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, şi a Convenţiei dintre România şi Regatul Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, relativă la regimul proprietăţilor situate în zona de frontieră, semnat la Belgrad la 5 iulie 1924;

 precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 9/1998, Legii nr. 290/2003 şi Legii nr. 393/2006.

Reluăm, din Anunţul făcut pe site-ul propriu de către Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor precizări privind cele mai importante modificări aduse de acest act normativ:
1. Plata compensaţiilor urmează a se efectua eşalonat, în tranşe anuale egale, pe o perioadă de 10 ani, începând cu anul următor datei în care se emite titlul de plată, iar în cazul despăgubirilor neachitate la data intrării în vigoare a ordonanţei, începând cu data de 1 ianuarie 2014.
Cuantumul unei tranşe nu poate fi mai mic de 20.000 lei. Fiecare tranşă va fi actualizată prin aplicarea indicelui preţurilor de consum aferent perioadei cuprinse între începutul lunii următoare celei în care a fost emis titlul de plată şi sfârşitul lunii anterioare datei plăţii efective.
2. Stabilirea unui termen de 18 luni, de la intrarea în vigoare a ordonanţei de urgenţă, în care Comisiile judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru aplicarea Legii nr. 9/1998, Legii nr. 290/2003 şi Legii nr. 393/2006 urmează să analizeze şi să soluţioneze cererile de acordare a compensaţiilor, rămase nesoluţionate.

p1
Sursa foto: Lege5 Online

3. Au fost aduse precizări cu privire la noţiunea de prejudiciu rămas neacoperit, care face obiectul acordării despăgubirilor în baza Legii nr. 9/1998.

Astfel, “prejudiciul rămas neacoperit se determină prin calcularea diferenţei dintre valoarea bunurilor abandonate în urma aplicării tratatului dintre România şi Bulgaria de la 7 septembrie 1940, dobândite în proprietate cu orice titlu, şi valoarea bunurilor dobândite în România după anul 1940 cu titlu de despăgubire, inclusiv prin Reforma Agrară şi prin contractele de vânzare-cumpărare încheiate între colonişti şi Statul Român prin Oficiul Naţional al Colonizării după data de 7 septembrie 1940, pentru care statul român nu a mai perceput sumele datorate de aceştia, ca urmare a Decretului nr. 553/1953 pentru anularea sumelor datorate de coloniştii evacuaţi din Dobrogea de Sud şi reaşezaţi în alte părţi, reprezentând preţul terenurilor şi construcţiilor ce li s-au atribuit pe bază de contracte”.

4. A fost modificat materialul probator prevăzut de Legea nr. 290/2003 în sensul că:

• dovada calităţii de moştenitor se face prin certificatul de moştenitor, prin certificatul de calitate de moştenitor sau prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă care atestă calitatea de moştenitor;

• dovada refugiului autorilor şi dovada dreptului de proprietate al acestora asupra bunurilor sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord sau Ţinutul Herţa, se face cu acte certificate de autorităţi, care pot fi completate cu declaraţii autentificate.

Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems. Află totul despre Lege5 Online de AICI!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here