Ordonanţa nr. 3/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea preţului la energie, suportat parţial din fonduri externe nerambursabile va intra în vigoare la 15 ianuarie 2023.

Printre modificări se numără posibilitatea ridicării sumelor de la stat, în cazul lemnelor de foc, și în numerar. În vederea încasării sumei în numerar, beneficiarii de sprijin prezintă următoarele documente justificative:

a) cardul de energie valabil la data la care se efectuează plata prin servicii de mandat poştal;

b) actul de identitate al beneficiarului de sprijin;

c) documentul/documentele justificativ/justificative prin care face dovada că a achiziţionat material lemnos pentru încălzire care este utilizat la locul de consum, prin înscrierea acestuia pe documentele justificative şi dovada achitării acestora către furnizorul de lemne de foc, cum ar fi avizul de însoţire a mărfii, factura, bonuri fiscale etc.;

d) în situaţia în care beneficiarul cardului de energie are alt domiciliu sau altă reşedinţă decât cel/cea care este inscripţionat/inscripţionată pe cardul de energie, contractul privind furnizarea materialului lemnos la domiciliu sau reşedinţă împreună cu declaraţia pe propria răspundere că utilizează sprijinul pentru compensarea preţului la energie la adresa unde locuieşte.

În baza documentelor de mai sus, la oficiul poştal, se emite un mandat poştal cu achitare în numerar către beneficiarul de sprijin, în limita soldului existent pe cardul de energie.

Furnizorii de lemne pentru foc care, pentru decontare prin orice modalitate: numerar, transfer bancar, cec şi alte instrumente de plată, utilizează sprijinul pentru compensarea preţurilor la energie pentru sezonul rece 2022-2023 finanţat din fonduri externe nerambursabile răspund pentru realitatea cheltuielilor efectuate şi a preţurilor practicate, fiind obligaţi să evidenţieze distinct sumele care au fost achitate în numerar de către beneficiari. 

Utilizarea de documente justificative pentru decontarea prin orice modalitate a contravalorii materialului lemnos care nu sunt conforme cu realitatea de către beneficiari şi de către furnizori sau neorganizarea evidenţei contabile pentru a asigura evidenţa materialului lemnos valorificat atrage după sine răspunderea civilă şi penală.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here