Ministerul Finanţelor a publicat un Proiect Hotărâre pentru modificarea Hotarârii Guvernului nr.667/2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea creşterii preţului la combustibil pentru alimentarea motoarelor, ca urmare a conflictului armat din Ucraina, precum şi modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.370/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.

Pentru alimentarile efectuate in trimestrul IV, respectiv in perioada 1 octombrie-15 noiembrie 2022, cererea de compensare a cresterii pretului la combustibil se depune in intervalul 15-30 noiembrie 2022.

Emiterea dispozițiilor de plată a sumelor aprobate la compensare și transmiterea
acestora către ordonatorul principal de credite realizându-se până la 31 decembrie 2022.

 Ajutorul de stat se acordă pentru combustibilul utilizat pentru alimentarea motoarelor în:

a) transportul rutier de mărfuri în cont propriu sau contra cost, cu autovehicule ori ansambluri de vehicule articulate destinate exclusiv transportului rutier de mărfuri şi cu o greutate brută maximă autorizată de cel puţin 7,5 tone;

b) transportul rutier de mărfuri în cont propriu sau contra cost, cu autovehicule ori ansambluri de vehicule articulate destinate exclusiv transportului rutier de mărfuri şi cu o greutate brută maximă autorizată ce depăşeşte 3,5 tone, dar nu mai mult de 7,5 tone;

c) transportul rutier de mărfuri naţional şi internaţional contra cost, cu ajutorul unor autovehicule sau combinaţii de vehicule destinate exclusiv transportului rutier de mărfuri şi cu o greutate brută maximă autorizată ce depăşeşte 2,5 tone, dar nu mai mult de 3,5 tone;

d) transportul de persoane, regulat şi ocazional, inclusiv transportul public local de persoane, cu un autovehicul din categoria M2 ori M3, definit în Regulamentul (UE) 2018/858 al Parlamentului European şi al Consiliului din 30 mai 2018 privind omologarea şi supravegherea pieţei autovehiculelor şi remorcilor acestora, precum şi ale sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice separate destinate vehiculelor respective, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 715/2007 şi (CE) nr. 595/2009 şi de abrogare a Directivei 2007/46/CE.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here