Ordonanţa de Urgenţă pentru instituirea unor măsuri fiscale de stimulare a menținerii/creșterii capitalurilor proprii, precum și pentru completarea unor acte normative  a fost adoptată în ședința Guvernului din 3 septembrie 2020.

Potrivit proiectului companiile care-și cresc capitalul propriu vor putea beneficia, în perioada 2021 – 2025, de reduceri ale impozitului pe afacere.

Beneficiază de reduceri ale impozitului pe profit anual/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor/impozitului specific unor activități

  • contribuabilii plătitori de impozit pe profit, indiferent de sistemul de declarare şi plată prevăzut la art. 41 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
  • contribuabilii plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor potrivit titlului III “Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor” din Codul fiscal:
  • contribuabilii care intră sub incidența prevederilor Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi.

Aceștia vor beneficia de următoarele reduceri de impozit:

a) 2%, în cazul în care capitalul propriu contabil, prezentat în situațiile financiare anuale, respectiv în raportările contabile anuale pentru sediile permanente ale persoanelor juridice rezidente în state aparținând Spațiului Economic European, în anul pentru care datorează impozitul, este pozitiv. Pentru contribuabilii care, potrivit prevederilor legale, au obligația constituirii capitalului social, capitalul propriu contabil trebuie să îndeplinească, concomitent și condiția de a fi la nivelul unei valori cel puţin egale cu jumătate din capitalul social subscris;

b) dacă înregistrează o creștere anuală a capitalului propriu ajustat al anului pentru care datorează impozitul față de capitalul propriu ajustat înregistrat în anul precedent și îndeplinește concomitent condiția prevăzută la lit. a), reducerile au următoarele valori:

Procentul de reducere a impozitului Intervalele de creștere anuală a capitalului propriu ajustat
5% până la 5%, inclusiv
6% peste 5% și până la 10% inclusiv
7% peste 10%  și până la 15% inclusiv
8% peste 15% și până la 20% inclusiv
9% peste 20% și până la 25% inclusiv
10% peste 25%

c)  3%, dacă înregistrează o creștere peste nivelul prevăzut în tabelul următor a capitalului propriu ajustat al anului pentru care datorează impozitul față de capitalul propriu ajustat înregistrat în anul 2020 și dacă îndeplinesc concomitent condiția de la punctul 1. (Prevederea se va aplica începând cu anul 2022, respectiv începând cu anul fiscal modificat care începe în anul 2022):

Anul pentru care datorează impozitul Procentul minim de creștere a capitalului propriu ajustat
2022 5%
2023 10%
2024 15%
2025 20%

 

Astfel, potrivit documentului, o firmă va putea beneficia nu doar de o reducere ci de doua sau de trei astfel de reduceri. În cazul în care sunt aplicabile două sau trei din reducerile prevăzute mai sus pentru determinarea valorii reducerii, procentele corespunzătoare acestora se adună iar valoarea rezultată se aplică asupra impozitului

Pentru plătitorii de impozit pe profit procentul aferent reducerii de impozit se aplică la impozitul pe profit anual al anului în care sunt îndeplinite condițiile pentru acordarea reducerii.

Pentru plătitorii de impozit pe veniturile microîntreprinderilor procentul aferent reducerii de impozit se aplică la impozitul datorat pe întregul an fiscal, iar valoarea reducerii rezultate se scade din impozitul aferent trimestrului IV.

Pentru plătitorii de impozit specific unor activități procentul aferent reducerii de impozit se aplică la impozitul datorat pe întregul an fiscal, iar valoarea reducerii rezultate se scade din impozitul datorat pentru semestrul II.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here