Conform unui proiect de ordonanţă al ministerului Finanţelor Publice, companiile care derulează activităţi de extracţie şi vânzare a gazelor naturale din România, inclusiv din perimetrele din Marea Neagră, vor fi suprataxate cu 60 %, noua taxă urmând a intra în vigoare la 1 februarie şi a fi aplicată până la sfârşitul anului 2014.

Proiectul de ordonanţă privind instituirea taxei asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale urmăreşte:

– instituirea unei taxe asupra veniturilor suplimentare obţinute de operatorii economici care desfăşoară activităţi de extracţie şi comercializare a gazelor naturale;

– direcţionarea acestei taxe către bugetul de stat în vederea asigurării ajutoarelor financiare destinate acoperirii unei părţi din cheltuielile de alimentare cu gaze naturale ale consumatorilor vulnerabili de gaze naturale şi pentru reducerea deficitului bugetar.

Taxa asupra veniturilor suplimentare rezultate din vânzarea gazelor naturale se datorează de operatorii economici care desfăşoară cumulativ activităţi de extracţie şi comercializare a gazelor naturale din România din teritoriul naţional, în marea teritorială, în zona contiguă şi/sau zona economică exclusivă a României din Marea Neagră.

Nu se datorează taxe pentru veniturile suplimentare obţinute din capacităţile de extracţie realizate după intrarea în vigoare a acestei ordonanţei.

Cota de impozitare este de 60% din baza de calcul, aceasta constituind-o veniturile suplimentare pe care operatorul economic le obţine din vânzarea gazelor naturale, ca efect al dereglementării pieţei naţionale de gaze naturale, din care se deduc redevenţele aferente veniturilor suplimentare respective precum şi investiţiile în segmentul upstream, dar fără a depăşi 30% din veniturile suplimentare.

Deducerea investiţiilor în segmentul upstream reprezintă valoarea investiţiilor din fiecare perioadă de referinţă, respectiv luna, precum şi valoarea investiţiilor reportate din perioadele de referinţă anterioare, înregistrate în evidenţa contabilă conform reglementărilor legale în vigoare.

Veniturile suplimentare pentru care se instituie obligaţia de plată a taxei se determină pe baza următoarei formule de calcul:

VS = [ ( PCC – PRCC)*VGCC + (PCNC– PRCNC)*VGCNC ]

Unde:

VS – venitul suplimentar

VI – valoarea investiţiilor în segmentul upstream în perioada pentru care taxa suplimentară este datorată;

PCC – preţul gazului pentru consumatorii casnici potrivit calendarului de liberalizare;

PRCC – preţul reglementat în 2012 pentru gazul destinat consumatorilor casnici, respectiv 495 lei/1000 m3 ajustat cu ratele IPC în anii următori anului 2013 până la data aplicării;

VGCC – volumele de gaze din producţia internă vândute consumatorilor casnici;

PCNC – preţul gazului pentru consumatorii noncasnici potrivit calendarului de liberalizare, la momentul la care va fi implementat;

PRCNC – preţul reglementat în anul 2012 pentru gazul destinat consumatorilor noncasnici, respectiv 495 lei/1000 m3, ajustat cu ratele IPC în anii următori anului 2013 până la data aplicării;

VGCNC – Volumele de gaz din producţia internă vândute consumatorilor noncasnici;

IPC – indicele preţurilor de consum publicat de Institutul Naţional de Statistică din România.

În situaţia în care operatorul economic înregistrează, potrivit formulei de calcul, un venit suplimentar negativ, acesta nu datorează taxa suplimentară.

Declararea şi plata taxei asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale se efectuează lunar, până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se calculează această taxă;

Taxa asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale se administrează de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, potrivit Ordonanţei Guvernului 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Sursa: MFP

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here