Comisia Europeană se pronunţă pentru standarde mai bune pentru stimularea competitivităţii europene şi promovarea interesului consumatorilor. Ca exemple sunt amintite încărcătoarele pentru telefoane mobile şi bateriile pentru maşinile electrice.

Documentul de presă emis de CE porneşte de la afirmarea rolului decisiv pe care îl au standardele în concurenţa internaţională. Venind cu cazuri de interes imediat şi cu aplicaţii care reprezintă interes de masă, raportul citat apreciază că nu ar trebui să fie obligaţi să schimbe mai multe încărcătoare pentru dispozitivele lor electronice. În plus, o distribuție de masă a automobilelor electrice nu poate avea loc fără standarde comune pentru reîncărcarea bateriilor acestora. Companiile de telefonie mobilă sau software nu fac niciun secret din bătălia pe care o poartă pentru impunerea standardelor proprii. Fără îndoială, un standard bun poate uşura viaţa consumatorilor, poate promova sustenabilitatea, poate îmbunătăţi competitivitatea şi predominanţa tehnologică europeană pe pieţele mondiale.

Comisia Europeană propune o serie de măsuri legislative și nelegislative pentru elaborarea mai rapidă a mai multor standarde.

Standardele sunt criterii voluntare tehnice şi de calitate pentru produse, servicii şi procese de producţie. Nimeni nu este obligat să le utilizeze sau să le aplice, dar standardele pot ajuta întreprinderile să colaboreze şi să ofere economii pentru consumatori. În trecut, însă, era nevoie de câţiva ani pentru elaborarea unui standard european şi de aceea unele standarde au rămas prea mult în urma tehnologiilor care evoluează rapid. Ca urmare, unele sectoare sunt reticente să se angajeze în standardizare sau sunt incapabile să beneficieze de efectele pozitive ale standardelor.

Această situaţie ar trebui să se schimbe prin pachetul prezentat n Comisia Europeană, pe 1 iunie a.c. Anterior, Consiliul European din 4 februarie, în concluziile sale privind „Uniunea inovării”, a invitat Comisia „să prezinte propuneri în vederea accelerării, a simplificării şi a modernizării procedurilor de standardizare, în special pentru a permite transformarea standardelor elaborate în sectorul industrial în standarde la nivel european”.

Vicepreşedintele Comisiei Europene, Antonio Tajani, responsabil pentru industrie şi antreprenoriat, a declarat: „Pentru a avea succes, Europa trebuie să reacţioneze la provocările reprezentate de inovarea rapidă, sustenabilitatea, convergenţa tehnologiilor şi competiţia mondială acerbă. Un sistem dinamic de standardizare europeană este esenţial pentru a oferi un imbold calităţii şi inovării şi pentru a consolida rolul Europei ca actor economic mondial. În plus, standardele ne permit să avem produse de cea mai bună calitate şi sustenabile, la un preţ mai scăzut. De asemenea, standardizarea este o condiţie-cheie pentru buna funcţionare a pieţei noastre interne.”

Paşii cei mai importanţi pe care i-a făcut Comisia, prin acest raport, pentru consolidarea sistemului de stabilire de standarde în Europa şi pentru punerea în aplicare a angajamentelor emblematice Europa 2020 privind politica industrială, Uniunea inovării, Agenda digitală și Actul privind piaţa internă sunt următorii:

● Europa va milita pentru mai multe standarde internaţionale în acele sectoare economice în care este lider mondial;

● produsele de înaltă tehnologie se vând adesea în combinaţie cu servicii de întreţinere. Cu toate că există numeroase standarde europene pentru produse, abia există câteva pentru servicii. Prin urmare, s-ar putea elabora mai multe standarde europene pentru servicii orientate către piaţă, care ar oferi întreprinderilor avantaje comerciale;

● se va propune o modalitate ușoară şi rapidă de recunoaștere a standardelor TIC, tot mai importante, elaborate de organizaţiile mondiale de elaborare de standarde TIC, cum sunt cele pe care se bazează internetul, care să fie utilizate în domeniul achiziţiilor publice, precum şi în politicile și legislaţiile UE. Aceasta va stimula inovarea, va reduce costurile administrative suplimentare şi va construi o societate cu adevărat digitală prin încurajarea interoperabilităţii între dispozitive, aplicaţii, colecţii de date, servicii şi reţele.

● Comisia îşi va îmbunătăţi cooperarea cu organizaţiile de standardizare de frunte din Europa (respectiv CEN, CENELEC şi ETSI), astfel încât standardele acestora să devină disponibile mai rapid. Întreprinderile care utilizează aceste standarde pot face ca produsele lor să fie mai compatibile decât alte produse, astfel încât consumatorii să aibă posibilităţi mai mari de alegere la un preţ mai scăzut;

standardele europene vor fi elaborate cu ajutorul organizaţiilor care îi reprezintă pe cei mai afectaţi sau pe cei mai implicaţi – consumatori, mici întreprinderi, organizaţii de mediu şi sociale.

Noul standard pentru un încărcător de telefon mobil care să se potrivească la toate modelele reprezintă un exemplu perfect al valorii extraordinare pe care o au standardele europene în viaţa noastră de zi cu zi.

Unele dintre acţiunile propuse vor fi puse în aplicare imediat, în timp ce celelalte necesită aprobarea Parlamentului European şi a Consiliului.

Context

Într-o epocă de creștere continuă a concurenţei mondiale, competitivitatea europeană depinde de capacitatea noastră de a stimula inovarea pentru produse, servicii şi procese şi de a exploata întregul potenţial al pieţei interne.

Strategia prezentată stabileşte un pachet de măsuri, atât legislative, cât şi nelegislative. Măsurile legislative sunt cuprinse în propunerea de regulament privind standardizarea, care însoţeşte comunicarea Comisiei şi care actualizează şi combină legislaţia europeană existentă şi este însoţită de o evaluare a impactului. Măsurile nelegislative includ acţiuni pe care urmează să le întreprindă Comisia şi o serie de recomandări adresate altor actori din sistemul european de standardizare (a se vedea MEMO/11/369). Această propunere este una dintre cele 12 acţiuni-cheie din Actul privind piaţa unică. De asemenea, ea îndeplineşte o acţiune-cheie a Agendei digitale pentru Europa.

Pentru informaţii suplimentare

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/standardisation-policy/index_en.htm

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here