16 Iulie, 2018

Comisia lansează o consultare privind ameliorarea politicii UE în domeniul calităţii aerului

În cadrul unei revizuiri cuprinzătoare a politicilor europene din domeniul aerului, menită să stabilească noi obiective pe termen lung, cu un orizont de timp care depăşeşte anul 2020, Comisia Europeană lansează o consultare publică privind politica sa actuală în acest domeniu.

În următoarele douăsprezece săptămâni, se vor solicita opinii privitoare la punctele tari şi punctele slabe ale cadrului legislativ existent, precum şi la evoluţia punerii în aplicare a acestuia. Această consultare realizată prin intermediul internetului face parte dintr-un proces mai larg de reflecţie, care va contribui la o revizuire a legislaţiei, programată pentru cel târziu 2013.

În condiţiile în care un procent de până la 49 % dintre europeni locuiesc în zone unde obiectivele UE privind calitatea aerului nu au fost încă îndeplinite, poluarea aerului rămâne una din principalele preocupări legate de mediu cu care se confruntă cetăţenii UE.

Comisarul european pentru mediu, Janez Potočnik, a declarat: „Privind în urmă la parcursul Europei în materie de ameliorare a calităţii aerului, avem multe motive să fim mândri. Dar cele 500 000 de decese premature asociate poluării ridicate a aerului cu particule în suspensie ne spun că rămân încă în mod clar multe de făcut. Este nevoie să demarăm imediat discuţiile privind următoarea generaţie de obiective privind calitatea aerului.”

Consultarea publică invită toate părţile interesate să îşi împărtășească punctele de vedere privind cele mai bune modalităţi de ameliorare a legislaţiei UE în domeniul calităţii aerului. Consultarea este împărţită în două părţi – un scurt chestionar pentru publicul larg şi o secţiune mai lungă pentru experţi şi persoane care lucrează în acest domeniu provenind din administraţiile naţionale, autorităţi regionale şi locale, cercetători, întreprinderi, părţi interesate, grupuri din domeniul sănătăţii şi al mediului, precum şi alte grupuri implicate în punerea în aplicare a legislaţiei UE în domeniul calităţii aerului.

Etapele următoare. Această operaţiune reprezintă începutul unui proces amplu de consultare, anunţat de Comisie în ianuarie 2011. Comisia va continua activităţile pregătitoare şi va organiza o nouă rundă de consultări publice, cel mai târziu în 2013, înainte de a prezenta ideile privind viitorul politicii UE în domeniul aerului.

Context. Politica UE în domeniul aerului are o lungă istorie şi reprezintă una din realizările de succes ale politicii de mediu. Potrivit raportului privind starea mediului (State of the Environment Report) al Agenţiei Europene de Mediu (AEM), în ultimii 20 de ani s-a constatat o scădere a emisiilor generate de toţi poluanţii atmosferici relevanţi. În cazul anumitor poluanţi, emisiile au scăzut semnificativ, cele de plumb fiind de exemplu reduse cu aproximativ 90 %. Legislaţia UE privind emisiile industriale, emisiile provenind de la vehicule şi calitatea combustibilului a jucat un rol major în aceste reduceri.

Dar calitatea aerului în UE este încă destul de departe de obiectivele celui de-al 6-lea Program de acţiune pentru mediu, prin care UE şi-a propus să atingă „niveluri de calitate a aerului care nu au un impact negativ semnificativ asupra sănătăţii umane şi a mediului şi nu prezintă riscuri pentru acestea”.

Cel mai recent Eurobarometru privitor la atitudinile cetăţenilor europeni faţă de mediu (Attitudes of European citizens towards the environment) a arătat că pentru 36 % din cetăţeni, poluarea atmosferică reprezintă una din primele cinci preocupări de mediu principale, în timp ce pentru 40 % dintre aceştia poluarea din oraşe este prima problemă de mediu care le vine în minte.

Informaţii suplimentare:

Chestionarul pentru consultare poate fi completat la adresa:

http://ec.europa.eu/environment/consultations_en.htm

Mai multe detalii privind politica UE în domeniul aerului şi revizuirea acesteia puteţi găsi la adresele:

http://ec.europa.eu/environment/air/index_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/air/review_air_policy.htm

*

Parlamentul României a aprobat, în 15 iunie a.c., Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător. Legea a fost publicată în Monitorul oficial nr. 452 din 28 iunie şi este în vigoare de la 1 iulie 2011.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu