Comisia Europeană s-a autosesizat în ceea ce priveşte problema birocraţiei extinse şi doreşte, în acest sens, să vină în sprijinul cetăţenilor şi întreprinderilor. Cum însă? Prin eliminarea rutinei birocratice de aprobare necesară în prezent pentru recunoașterea autenticității în alt stat membru al UE a documentelor oficiale precum certificatul de naștere.

* Care este situaţia la ora actuală?

Potrivit informaţiilor publicate pe site-ul Reprezentanţei CE în România, în prezent, cetățenii care se mută într-un alt stat membru trebuie să consacre mult timp și să cheltuiască mulți bani pentru a demonstra că documentele lor oficiale (certificatul de naștere sau certificatul de căsătorie) eliberate de statul membru de origine sunt autentice.

Pentru aceasta este nevoie de certificatul „apostilă” care este utilizat de autoritățile publice în alte state ca dovadă a faptului că documentele oficiale sau semnăturile funcționarilor naționali de pe documente sunt veritabile. Sunt afectate, de asemenea, întreprinderile care desfășoară activitate transfrontalieră în cadrul UE, pe piața unică a UE.

Comisia Europeană propune eliminarea ștampilei apostilă și a unei serii de cerințe administrative obscure pentru legalizarea documentelor oficiale ale persoanelor care locuiesc și lucrează în alte state membre.

* Cum scăpăm de birocraţie?

Noile norme de simplificare a formalităţilor se referă la:

– eliminarea formalităților de „legalizare” și „apostilare”;

– eliminarea necesității de a prezenta o copie legalizată alături de documentul oficial original, oferirea, în schimb, a posibilității de a prezenta copii nelegalizate împreună cu documentele originale;

– asigurarea faptului că sunt acceptate traduceri necertificate ale unor documente oficiale emise de către autoritățile altor state membre;

– punerea la dispoziție a unor formulare standard UE multilingve și facultative;

– îmbunătățirea cooperării administrative între statele membre pentru a contribui la lupta împotriva fraudei.

* Ce documente ar putea fi „private” de necesitatea unei legalizări/autentificări?

Conform propunerilor Comisiei, cetățenii și întreprinderile nu vor mai trebui să prezinte versiuni „legalizate” costisitoare sau traduceri „autentificate” ale documentelor oficiale atunci când, de exemplu, înregistrează o casă sau o societate, când se căsătoresc sau când solicită o carte de rezidență.

Douăsprezece categorii de documente oficiale ar fi exceptate automat de la formalități precum „apostilare” și „legalizare” – impuse, în prezent, pentru aproximativ 1,4 milioane de documente în cadrul UE pe an. 

Eliminarea acestor cerințe va însemna economii de până la 330 de milioane de euro pentru cetățeni și întreprinderi, fără a pune la socoteală timpul economisit și inconvenientele evitate.

Simplificarea se va aplica în cazul documentelor oficiale privind:

– numele;

– căsătoria și parteneriatul înregistrat;

– nașterea;

– filiația;

– adopția;

– decesul;

– reședința, cetățenia și naționalitatea;

– bunurile imobiliare;

– statutul juridic și reprezentarea unei societăți sau întreprinderi;

– drepturile de proprietate intelectuală;

– documentele care atestă lipsa cazierului judiciar.

* Formulare multilingve facultative şi alte prevederi

Comisia propune, de asemenea, un instrument de simplificare suplimentară: formulare standardizate multilingve facultative în toate limbile oficiale ale UE pe care cetățenii și întreprinderile le-ar putea solicita în locul și în aceleași condiții aplicabile documentelor oficiale naționale cu privire la naștere, deces, căsătorie, parteneriat înregistrat, precum și statutul juridic și reprezentarea unei societăți sau a unei alte întreprinderi (a se vedea anexa pentru exemple).

Aceasta ar contribui, în special, la economisirea costurilor cu traducerea, dat fiind că atractivitatea unei astfel de opțiuni derivă din faptul că cetățenii și întreprinderile nu mai trebuie să se preocupe de traduceri.

Nu în ultimul rând, propunerea prevede, de asemenea, garanții împotriva fraudei. În cazul în care o autoritate națională are motive întemeiate să pună la îndoială un anumit document, statele membre vor putea verifica autenticitatea documentului cu autoritățile emitente, prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne (IMI) existent.

* Ce urmează în procesul legislativ?

Pentru a dobândi statutul de act legislativ, regulamentul propus va trebui acum să fie adoptat de Parlamentul European și de Consiliul de Miniștri, prin „procedura legislativă ordinară” (codecizie). De asemenea, la 8 mai 2013, în contextul anului 2013 desemnat ca An European al Cetățenilor, Comisia va publica un al doilea raport privind cetățenia UE, în care va evidenția 12 noi acțiuni concrete pentru soluționarea problemelor rămase cu care cetățenii UE se confruntă încă atunci când își exercită dreptul la liberă circulație.

Sursa: Reprezentanţa Comisiei Europene în România

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here