Comisia Europeană a propus, pe 23 octombrie, o nouă declaraţie standard de recuperare a TVA, care poate reduce costurile pentru întreprinderile din UE cu până la 15 miliarde de euro pe an. Obiectivul acestei iniţiative este reducerea birocraţiei pentru întreprinderi, facilitarea respectării obligaţiilor fiscale şi ameliorarea eficienţei administraţiilor fiscale din Uniune.
Propunerea prevede un set uniform de cerinţe pentru întreprinderi la depunerea declaraţiilor de recuperare a TVA, indiferent de statul membru în care se face acest lucru. Declaraţia standard de recuperare a TVA – care va înlocui declaraţiile naţionale de recuperare a TVA – va asigura necesitatea furnizării de către întreprinderi a aceloraşi informaţii de bază, în aceleaşi termene, pe întreg teritoriul UE. Deoarece procedurile mai simple sunt mai uşor de respectat şi mai uşor de aplicat, propunerea ar trebui, de asemenea, să contribuie la o mai bună respectare a legislaţiei în materie de TVA şi la creşterea veniturilor publice.
Algirdas Šemeta, comisarul pentru impozitare, a afirmat: Declaraţia TVA standard prezintă o situaţie avantajoasă pentru ambele părţi. Întreprinderile vor beneficia de proceduri mai simple, de reducerea costurilor şi de mai puţină birocraţie. Guvernele vor avea un nou instrument care să faciliteze respectarea obligaţiilor privind TVA, care ar trebui să sporească veniturile colectate. Prin urmare, propunerea susţine atât angajamentul nostru faţă de o piaţă unică propice mediului de afaceri, cât şi eforturile noastre de îmbunătăţire a respectării normelor fiscale în UE.
În fiecare an, 150 de milioane de declaraţii TVA sunt depuse de contribuabilii din UE la administraţiile fiscale naţionale. În prezent, informaţiile solicitate, formatul formularelor naţionale şi termenele de raportare variază considerabil de la un stat membru la altul. Aceasta face ca recuperarea TVA pentru întreprinderile cu activităţi transfrontaliere complexe să reprezinte o procedură costisitoare şi greoaie. Întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea în mai multe state membre s-au plâns, de asemenea, că este dificil să se conformeze normelor în materie de TVA, din cauza complexităţii procesului.

• 
Declaraţia TVA standard propusă simplifică informaţiile pe care întreprinderile vor trebui să le furnizeze autorităţilor fiscale.

 
Declaraţia va conţine numai cinci rubrici obligatorii care vor trebui completate de către contribuabili.

 
Statele membre au o marjă de manevră pentru solicitarea unui număr de elemente standardizate suplimentare, de până la 26 de rubrici informative. Aceasta este o îmbunătăţire substanţială a situaţiei actuale, în care anumite state membre solicită completarea a până la 100 de rubrici informative.

 
Întreprinderile vor depune lunar declaraţii standard de recuperare a TVA, în timp ce microîntreprinderile vor fi obligate să facă aceasta numai trimestrial.

 
Obligaţia de a prezenta o declaraţie recapitulativă anuală de recuperare a TVA, pe care unele state membre o solicită în prezent, va fi eliminată.

 
Propunerea încurajează, de asemenea, depunerea pe cale electronică a declaraţiei standard de recuperare a TVA, aceasta putând fi depusă pe cale electronică în întreaga Uniune. Această simplificare majoră a procesului de recuperare a TVA sprijină angajamentele mai ample ale Comisiei în ceea ce priveşte reducerea obligaţiilor administrative şi a obstacolelor în calea comerţului în cadrul pieţei unice.
Propunerea este, de asemenea, o contribuţie importantă la crearea unui sistem TVA mai eficient şi mai rezistent la fraudă, astfel cum este prevăzut în strategia de reformă a TVA a Comisiei. TVA-ul reprezintă aproximativ 21% din veniturile statelor membre şi, cu toate acestea, taxe în valoare de aproximativ 193 miliarde de euro nu au fost colectate în 2011. Prin crearea unui sistem mai simplu, atât pentru contribuabili, cât şi pentru administraţii, declaraţia standard de recuperare a TVA poate să îmbunătăţească respectarea normelor fiscale şi să reducă decalajul în materie de TVA. Ca atare, propunerea ar putea avea o contribuţie importantă la consolidarea fiscală în întreaga UE prin creşterea veniturilor la bugetul public.

Context

În decembrie 2011, Comisia Europeană a adoptat o comunicare privind viitorul TVA. Această comunicare stabileşte caracteristicile fundamentale care trebuie să stea la baza noului sistem TVA – în special pentru ca acesta să devină mai simplu, mai eficient şi mai robust împotriva fraudei, precum şi mai bine adaptat la piaţa unică.
Ideea unei declaraţii TVA standard a fost promovată de Grupul la nivel înalt privind sarcinile administrative. O consultare publică a confirmat interesul major şi sprijinul din partea întreprinderilor pentru o astfel de iniţiativă.
Comunicarea privind reglementarea inteligentă a evidenţiat, de asemenea, directiva TVA, şi declaraţia TVA în special, ca fiind al doilea dintre cele mai împovărătoare acte legislativ ale UE. Recenta propunere încearcă să redreseze această situaţie.
» Propunerea este disponibilă AICI.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here