Conform declaraţiilor date de comisarul european pentru cercetare, inovare și știință, Máire Geoghegan-Quinn, Comisia Europeană va lansa în luna martie a acestui an un observator pentru inventarierea progreselor și măsurarea impactul dezvoltării bioeconomiei Uniunii Europene.

Observatorul reprezintă un instrument de colectare a datelor necesare pentru a urmări evoluția piețelor, pentru a inventaria politicile UE, naționale și regionale în materie de bioeconomie, capacitățile de cercetare și inovare, precum și magnitudinea investițiilor publice și private în domeniu.

Observatorul va fi coordonat de Centrul Comun de Cercetare, serviciul științific intern al Comisiei.

Dna comisar Geoghegan-Quinn a declarat: „A trecut un an de când am lansat strategia noastră privind bioeconomia. Observăm în prezent că statele membre profită de ocazia oferită de tranziția către o economie post-petrol bazată pe utilizarea inteligentă a resurselor terestre și marine. Acțiunea lor este esențială, deoarece va fi benefică pentru mediul în care trăim, pentru securitatea noastră alimentară și energetică, precum și pentru competitivitatea Europei în viitor. Acest observator va contribui la continuarea cu aceeași intensitate a acțiunilor în acest domeniu.”

Observatorul, care este un proiect cu durată de trei ani, va debuta în martie 2013, având scopul de a pune datele pe care le va colecta la dispoziția publicului, prin intermediul unui portal internet, în 2014.

În acest mod, observatorul va sprijini strategiile naționale și regionale în materie de bioeconomie, care în prezent sunt elaborate de către statele membre ale UE.

Pe lângă punerea la dispoziție a datelor referitoare la dimensiunea bioeconomiei și la sectoarele care o compun, observatorul ar trebui să urmărească o serie de indicatori de performanță, incluzând indicatori economici, indicatori privind ocuparea forței de muncă, inovarea, productivitatea, bunăstarea socială și calitatea mediului.

El va include, de asemenea, un „observator tehnologic” și un „observator al politicilor”, pentru a urmări evoluția științei și tehnologiei, precum și a politicilor în materie de bioeconomie.

Bioeconomia din Europa valorează deja aproximativ 2.000 de miliarde de euro și implică 22 de milioane de locuri de muncă. Comisia are în vedere un nou parteneriat public-privat în materie de bioindustrii, pentru a accelera dezvoltarea sectorului. O decizie este preconizată pentru iunie 2013.

Comisarul a făcut anunțul în cadrul unei conferințe privind bioeconomia, organizată la Dublin de președinția irlandeză a Consiliului Uniunii Europene.

Context

Termenul „bioeconomie” înseamnă o economie bazată pe o utilizare inteligentă a resurselor terestre și maritime, biologice și regenerabile, ca materii prime pentru alimente și furaje, precum și în producția industrială și energetică. De asemenea, el include și utilizarea biodeșeurilor și a proceselor ecologice pentru industrii sustenabile.

Strategia UE în materie de bioeconomie, adoptată la data de 13 februarie 2012, are trei piloni principali:

* Investițiile în cercetare, în inovare și în competențe pentru bioeconomie. Acestea ar trebui să includă fonduri UE, finanțare națională, investiții private și sporirea sinergiilor cu alte inițiative politice.

* Dezvoltarea piețelor și a competitivității în sectoarele bioeconomiei, printr-o intensificare sustenabilă a producției primare, prin conversia fluxurilor de deșeuri în produse cu valoare adăugată, precum și prin mecanisme de învățare reciprocă pentru creșterea producției și a utilizării eficiente a resurselor.

Ca exemplu, eliminarea deșeurilor alimentare îl costă pe contribuabilul european între 55 și 90 EUR per tonă și produce 170 de milioane de tone de CO. Aceste deșeuri ar putea fi transformate în bioenergie sau în alte produse ecologice, generând locuri de muncă și creștere economică.

* Intensificarea coordonării politicilor și creșterea implicării părților interesate, prin crearea unui grup pentru bioeconomie, a unui observator bioeconomic și prin organizarea în mod regulat a unor conferințe ale părților interesate.

Strategia caută sinergii și complementarități cu alte domenii de politică, instrumente și surse de finanțare având aceleași obiective, pe care le abordează în mod similar, precum fondurile de coeziune, politica agricolă comună (PAC), politica comună în domeniul pescuitului (PCP), politica maritimă integrată (PMI) și politicile în domeniul mediului, în domeniul industrial, al ocupării forței de muncă, al energiei și al sănătății.

Strategia este una dintre propunerile operaționale ale inițiativelor emblematice “O Uniune a inovării” și “O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor” din cadrul strategiei Europa 2020.

Necesitatea de a crește finanțarea publică pentru cercetarea și inovarea în domeniul bioeconomiei a fost recunoscută în cadrul viitorului program de cercetare al Comisiei intitulat „Orizont 2020”: s-a propus acordarea a 4,7 miliarde EUR pentru provocarea „Securitatea alimentară, agricultura durabilă, cercetarea marină și maritimă și bioeconomia”, cu finanțare complementară în alte domenii ale programului Orizont 2020.

Sursa: CE

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here