Comisia Europeană a prezentat, recent, o strategie de deblocare a întregului potenţial al sectoarelor culturale şi creative din UE pentru a impulsiona crearea de locuri de muncă şi creşterea economică.

Aceste sectoare, care includ societăţi şi alte organizaţii active în domeniile arhitectură, artizanat, patrimoniu cultural, design, festivaluri, filme şi televiziune, muzică, arte interpretative şi vizuale, arhive şi biblioteci, edituri şi radio, reprezintă deja până la 4,5% din produsul brut al Uniunii Europene şi până la 8,5 milioane de locuri de muncă în UE.

Sectoarele culturale şi creative se confruntă, însă, cu provocări majore ca urmare a digitalizării şi globalizării, precum şi ca urmare a unei fragmentări accentuate a pieţelor de produse culturale şi lingvistice. Accesul la finanţare rămâne o dificultate majoră.

Noua strategie a Comisiei urmăreşte să sporească competitivitatea şi potenţialul de export al acestor sectoare, precum şi să maximizeze beneficiile acestora pentru alte domenii precum inovarea, TIC şi reabilitarea urbană. Comisia îndeamnă la o serie de acţiuni de promovare a condiţiilor adecvate pentru înflorirea sectoarelor culturale şi creative.

Ele se concentrează pe dezvoltarea competenţelor, accesul la finanţare, promovarea de noi modele de afaceri, lărgirea audienţei, accesul la pieţele internaţionale şi îmbunătăţirea legăturilor cu alte sectoare.

Sectoarele culturale şi creative din Europa nu sunt doar esenţiale pentru diversitatea culturală; ele contribuie, de asemenea, în mare măsură la dezvoltarea socială şi economică din statele membre şi regiunile UE.

La nivel local şi regional, investiţiile strategice în aceste sectoare au furnizat adesea rezultate impresionante, exemple fiind multiplele capitale europene ale culturii. Ele determină, de asemenea, efecte colaterale importante, precum şi o imagine dinamică mai intensă a unei Europe atractive şi creative, care este deschisă unor culturi și talente din întreaga lume”, a declarat Androulla Vassiliou, comisar european pentru educaţie, cultură, multilingvism şi tineret.

Strategia, prezentată într-un document intitulat „Promovarea sectoarelor culturale şi creative pentru creştere și locuri de muncă în UE”, preconizează o serie de iniţiative de politici şi promovarea unui mediu de reglementare modern. De asemenea, Comisia doreşte să încurajeze parteneriate mai strânse între diferitele politici, în special cele vizând cultura, educaţia, industria, afacerile economice, turismul, dezvoltarea regională şi urbană şi amenajarea teritoriului.

Comisia Europeană are în vedere, de asemenea, mobilizarea de fonduri UE în vederea creşterii sprijinului pentru sectoare, în special prin propunerea de a aloca 1,8 miliarde euro în perioada 2014­-2020 pentru programul „Europa creativă” şi prin intermediul fondurilor politicii de coeziune.

Context

Conform ediţiei 2010 a Raportului privind competitivitatea Europei şi altor surse, sectoarele culturale şi creative reprezintă între 3,3% și 4,5% din produsul brut al UE şi între 7 și 8,5 milioane de locuri de muncă. Date colectate la nivel european, naţional, regional şi local confirmă importanţa economică a sectoarelor care au manifestat o rezistenţă relativă în perioada actuală de recesiune economică.

Cercetări independente au arătat că întreprinderile care cheltuiesc dublul sumelor medii pe resurse creative au cu 25% mai multe şanse de a introduce produse inovatoare. Alte efecte colaterale includ un impact pozitiv asupra turismului, modei şi industriilor produselor de vârf, precum şi asupra artizanatului.

Pentru mai multe informaţii:

1. Comunicare: Promovarea sectoarelor culturale şi creative pentru creştere şi locuri de muncă în UE

2. Europa creativă

3. Politica de coeziune a UE pentru perioada 2014-2020

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here